Chan Santokhi: ‘Niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden’

In de initiatiefwet tot het wijzigen van de Wet Surinamerschap en Ingezetenschap van 24 november 1975 is het volgens VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden. De ontwerpwet van de initiatiefnemers is gisteren behandeld in De Nationale Assemblee (DNA). Daar kwamen de leden van de commissie van rapporteurs (cvr) aan het woord. Ook oppositielid Santokhi plaatste zijn kanttekeningen. Ook na de uitleg van de cvr is dat niet duidelijk geworden. ‘Het is goed dat deze discussie op gang komt. We moeten duidelijk weten welke minister belast zal worden met de zaken de nationaliteit aangaande. Dit moet al opgelost zijn voordat de wet goedgekeurd en afgekondigd wordt. Daarvoor moet een ieder eensgezind in discussie gaan hierover’, zei Santokhi.
Santokhi maakt ook gewag van het feit dat de zaken met betrekking tot het ingezetenschap zijn geschrapt in de initiatiefwet, maar dat in de naam van de wet deze nog voorkomt (Wet Surinamerschap en Ingezetenschap). Hij stelt voor het liever ‘Wet Surinamerschap 2014’ te hanteren. Ook vindt de VHP-voorzitter dat in de memorie van toelichting enige duidelijkheid over het wegschrappen moet staan. Er moet tenminste staan dat ingezetenschap is geschrapt, omdat er mogelijk een andere wet speciaal hiervoor komt. ‘Als dat het beleid is van de regering tenminste.’
Een ander zorgpunt bij Santokhi is het fenomeen van schijnhuwelijken, waarbij mensen trouwen om de nationaliteit te krijgen om profijt te hebben op economisch of ander gebied en niet om in het echt te leven met de betreffende partner. ‘We moeten veiligheidskleppen inbouwen om geen misbruik te laten maken van de nationaliteitswetgeving door buitenlanders. We moeten nagaan of er geen ‘loop holes’ zijn om misbruik te maken van de wet’, zegt Santokhi. Hij geeft als oplossing aan een periode van 3 jaar in acht te nemen om twijfelsituaties te identificeren en te kunnen kijken of er inderdaad een schijnhuwelijk gesloten was. ‘Maar dit besluit laat ik over aan de initiatiefnemers.’
De initiatiefnemers van deze wetswijziging zijn Anton Paal, Marinus Bee, Ronny Tamsiran en Frederik Finisie. De cvr bestaat uit Stuart Jabini (vz), Patrick Kensenhuis, Refano Wongsoredjo, Sheilendra Girjasing, Waldi Ajaiso, Deepak Chitan en Jenny Warsodikromo.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!