“Gpc Nickerie maakt eigen regels”

GPC Nickerie maakt eigen regelsDit zijn de woorden van een inspecteur van politie die zelf ook gewestelijk politiecommandant (gpc) is naar aanleiding van de werkwijze van gpc Benschop van Nickerie. In de kwestie waarbij mediawerker Glenn O. een minderjarige van 16 jaar meermalen heeft misbruikt, heeft de politie van Nickerie een zeer lakse houding geëtaleerd. Uit een eerder bericht blijkt dat de vader van het vermeende slachtoffer op 10 maart naar de politie is geweest om een aangifte te doen over deze kwestie. Volgens de gewestelijke politiecommandant Benschop had de wetsdienaar vanwege de emotionele toestand waarin de vader verkeerde, hem gevraagd om de volgende dag te verschijnen met zijn echtgenote en het slachtoffer om de aangifte te doen. Na de aangifte is deze case overgedragen aan Jeugdzaken. Pas op 28 maart heeft Jeugdzaken deze case aangepakt, waarna de verdachte op 30 maart werd aangehouden. “Hiermede heeft Benschop de indruk willen wekken alsof hij zijn werk naar behoren had gedaan en dat de afdeling Jeugdzaken in gebreke is gebleken.”
“Dat zijn niet de instructies van het korps”, zegt een politietopper aan Dagblad Suriname. “Eerst aangifte opnemen, plaats van delict onderzoeken, verdachte verhoren, het Openbaar Ministerie contacten en afhankelijk van de instructie de verdachte in verzekeringstellen of heenzenden. En daarna overdragen aan de speciale unit voor verder onderzoek.” De werkwijze in de zaak Glenn O. is helemaal fout. “Wij mogen altijd een verdachte verhoren, zeker in dit geval waar het om een minderjarige ging. De overdracht van de zedenzaak heeft te maken met het verhoor van de minderjarige. Die moet door speciaal getrainde ambtenaren verhoord worden”, verduidelijkt de politietopper. De zaak werd uiteindelijk na meer dan 2 weken door Jeugdzaken opgepakt, nadat door Front-assembleeleden een schrijven werd gericht aan president Bouterse. “Als je de verdachte niet in verzekering stelt en ook geen extra aandacht van de afdeling Jeugdzaken vraagt, zal het stuk blijven liggen, want niemand weet dan dat het zo ernstig is”, zegt de inspecteur van politie.
Dat Benschop van zijn fouten heeft geleerd, blijkt wel uit de aanhouding van rr-lid R.H. van Wageningen. Ressortraadslid R.H. wordt eveneens verdacht van een zedendelict met een minderjarige, maar in dit geval heeft Benschop zich beijverd om de aanhouding te plegen en dan de zaak over te dragen. In dit geval is er niet gekozen voor de lange weg van aangifte wegsturen voor Jeugdzaken en denken dat als die de zaak ooit oppakt, de verdachte wel wordt aangehouden. “Benschop is veel te ervaren om deze fout te maken. Hij kent de regels, maar als hij eigen regels wil maken, dan komen er zeker problemen”, aldus de politietopper tegen Dagblad Suriname.

error: Kopiëren mag niet!