Windenergiepotentieel Suriname bekeken door Donk

Peter Donk, werkzaam bij de Energiebedrijven Suriname, praat op Santo Domingo over het windenergiepotentieel van Suriname in toekomstperspectief, onder mogelijk veranderende klimaatomstandigheden. ‘Het betreft een uitnodiging voor een drie dagen durende conferentie, van 7 tot 9 april 2014, waar deskundigen vanuit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, vanuit verschillende disciplines/sectoren, o.a. de water-, energie-, agrarische- en gezondheidssector, belangrijke discussies zullen voeren met betrekking tot klimaatsverandering en de mogelijke invloeden van een veranderend klimaat op verschillende sectoren op lang termijn’, legt Donk voor aan Dagblad Suriname. ‘A climate modeling based approach for wind resource assessments and power potential determination for Suriname in future perspective’, luidt het thema van de conferentie.
Donk benadrukt dat het delen van kennis door deskundigen op het gebied van ‘climate modeling’ (klimaatmodellering) en ‘impactstudies’ (op basis van toekomst scenario’s) centraal staat, met als doel adequate mitigatieplannen te kunnen ontwikkelen voor het treffen van duurzame maatregelen om landen in de regio weerbaar te maken tegen de mogelijke negatieve gevolgen van klimaatsverandering op lang termijn. Klimaatsverandering is evident. Er moet beslist niet uit het oog verloren worden dat ook Suriname zichtbaar wordt getroffen gelet op de veranderende omstandigheden met betrekking tot het klimaat in het laatste decennium, waaronder de afwisselend aanhoudende droogtes en zwaardere regenval.
Dit heeft een enorme impact op de energiesector van Suriname, namelijk de terugval van Hydro-kracht vanuit Afobaka bij aanhoudende droogtes. Op een eerder gehouden conferentie in Peru, van 11 tot 13 september 2013, een voorloper op de conferentie op Santo Domingo, sprak Donk over het hydro-energiepotentieel van Suriname (het Kabalebo Project) in toekomstperspectief. De bedoeling is om de invloeden van mogelijke klimaatsverandering op de beschikbaarheid van de natuurlijke/ hernieuwbare energiebronnen op lange termijn te kwantificeren, om uiteindelijk een, voor Suriname, duurzame energiematrix te ontwikkelen, waarbij de weerbaarheid tegen klimaatsverandering en de mogelijke negatieve gevolgen centraal staan.

error: Kopiëren mag niet!