Verdediging vraagt vrijspraak wegens onvoldoende bewijs

Advocaat Benito Pick was bij de behandeling van de rechtszaak de mening toegedaan dat zijn cliënt Donnovan Ch. van de gehele tenlastelegging vrijgesproken moet worden, omdat de verwijten niet wettig en overtuigend zijn bewezen. Donnovan wordt ervan verdacht tezamen en in vereniging met twee andere comparanten, Erick N. en Johans B., een beroving op 27 juni 2013 te hebben gepleegd waarbij het slachtoffer N. met een vuistvuurwapen en een dolkmes werd aangevallen. Pick gaf aan dat de benadeelde tijdens zijn verhoor bij de politie had aangegeven dat hij de verdachten niet kon herkenen, omdat zij maskers op hadden. Op de terechtzitting verklaarde hij echter dat hij één van de verdachten had herkend, omdat hij zijn masker tijdens de vlucht had verwijderd. Zijn gezicht was dus van de zijkant te zien. Naar de mening van de verdediging is er onvoldoende bewijs geleverd. Om die reden verzocht Pick om Donnovan vrij te spreken. Ten aanzien van het feit poging tot doodslag c.q. poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijke letsels gaf de raadsman aan dat het nimmer bewezen is dat zijn cliënt een vuistvuurwapen in handen heeft gehad. Een man die het incident zag gebeuren, rende er naar toe om de nodige hulp te bieden. Op dat moment loste de gewapende crimineel een schot in de richting van die man. Op 6 februari heeft de openbare aanklager Duncan Nanhoe een strafvoorstel gedaan tegen het drietal. Tegen elk eiste hij 4 jaar met aftrek. Kantonrechter Sieglien Wijnhard stelde de behandeling uit naar 5 juni. De verdachten blijven tot dan aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!