Unasur en Arabische landen praten over gezondheidszorg in Peru

De Arabische landen zijn samen met de Unasur-landen bijeengekomen in Lima, Peru, om te komen tot een samenwerking voor kwaliteitsgezondheidszorg. Bij de Third Summit of Heads of State and Government of South American and Arab Countries (ASPA), gehouden in Lima in oktober 2012 werd de Declaratie van Lima goedgekeurd. Daarbij is een reeks van samenwerkingsafspraken over sociale en ontwikkelingsonderwerpen opgenomen. De vergadering van de gezondheidsministers maakt hier deel van uit. Het doel van deze meeting is om te geraken tot samenwerking en integratie op het gebied van gezondheidszorg tussen Zuid-Amerika en de Arabische landen. Ook ligt het in de bedoeling om de resoluties die tijdens de Third Summit werden aangenomen, te implementeren. Deze resoluties beogen dialoog en samenwerking op het gebied van medisch onderzoek, kwaliteit van de gezondheidzorg en veiligheid van patiëntenzorg, goede opleidingen voor verpleegkundigen en vroedvouwen en andere professionals in de primaire gezondheidszorg. Op het gebied van preventie en controle van infectieziekten en epidemiëen waaronder tuberculose, malaria, dengue en hiv/aids moet er samenwerking komen.
Voor de meeting is de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, gisteren afgereisd naar Peru. Een technisch team van Volksgezondheid, bestaande uit drs. Maltie Mohan-Algoe en drs. Miriam Naarendorp, is eerder afgereisd om het technisch werk voor te bereiden. Peru heeft maandag en dinsdag samen met Suriname, Brazilië en Argentinië de voorbereidende besprekingen gevoerd. Op 2 en 3 april hebben de technische werkgroepen van alle Unasur-landen samen met de technische werkgroepen van de Arabische landen onder leiding van dr. Victor Cuba van Peru, gewerkt aan de gezamenlijke issues voor beide regio’s en thans wordt de Lima Declaration on Health voorbereid. Op dondermiddag zijn werkplannen voor de verschillende issues voor 2014 – 2016 uitgewerkt. Vandaag worden de Declaration en de werkplannen tijdens de ministeriele meeting goedgekeurd.

error: Kopiëren mag niet!