Hernieuwde internationale aanbevelingen money laundering en terrorisme financiering

agDe Minster van Justitie en Politie, mr. Edward Belfort en Advocaat Generaal mr. Roy Baidjnath Panday hebben op 2 en 3 april deelgenomen aan de eerste regionale conferentie aangaande de bestrijding van money laundering en bestijding van terrorisme financiering.
De meeting heeft zich unaniem uitgesproken voor het versterken van het anti money landering en terrorisme financiering system, zodat de Caribbean Basin geen veilige haven zal zijn voor witwassers en financierders van terrorisme. Voorts is besloten dat lidlanden elkaar desgevraagd onderling zullen assisteren bij de versterking van hun nationale wetgeving en de instituten belast met de rechtshandhaving alsook toezichthoudende taken.
De hernieuwde internationale aanbevelingen gaan uit van een risico gebaseerde benadering voor het adresseren van het vraagstuk van money laundering en terrorisme financiering. De CFATF lidlanden hebben in dit kader afgesproken om op nationaal niveau de private sector nadrukkelijker te betrekken bij de versterking van de onderhavige aandachtsgebieden en de naleving van de betrekkelijke wet- en regelgeving.
Gelet op deze ontwikkelingen zal de Minister van Justitie en Politie zich op korte termijn laten informeren omtrent de instelling van een gemengde adviescommissie voor anti money laundering en terrorismefinanciering vraagstukken. Er zal eveneens gewerkt worden aan het verder versterken van de nationale wet- en regelgeving alsook de handhavingmechanismen een en andere in partnerschap met de collega Minister van Financiën en de Governor van de Centrale Bank van Suriname.
De conferentie werd door de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) georganiseerd in de Bahamas en werd bezocht door de ministers de verantwoordelijk voor CFATF-aangelegenheden. Verder ook door vertegenwoordigers van de Wereldbank, Caricom en de FATF.

error: Kopiëren mag niet!