Bestrijdingsmiddelen worden veilig verwerkt buiten Suriname

Bestrijdingsmiddelen zijn een veel gebruikt goed, in zowel binnen- als buitenland. Bedrijven en overheidsinstanties gebruiken deze middelen, maar wat gebeurt er als instituten, zoals Stichting Machinale Landbouw (SML) of Marienburg, ermee stoppen? Dan liggen deze middelen opgeslagen te wachten tot er iets mee gebeurt.
Sinds kort onderneemt de overheid hier actie in. Met name het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaat hier een rol in spelen. Lange tijd wist de overheid niet hoe om te gaan met oude bestrijdingsmiddelen. Elk jaar bleef het maar opgeslagen en deze situatie deed zich voor in de hele Caribische regio. Binnen de bestrijdingsmiddelen boards van verschillende Caribische landen was dit een groot probleem. Hierdoor is vanuit de Food and Agricultural Organization (FAO) ondersteuning gekomen om met dit probleem om te gaan. De FAO heeft onder andere ook het bedrijf Veolia ingeschakeld om het proces van opruiming aan te pakken.
‘Suriname kan deze middelen namelijk niet zelf verwerken’, zo laat Allies Sauers-Muller, directeur van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, weten. Bestrijdingsmiddelen moeten op extreem hoge temperaturen verbrand worden. Deze temperaturen lopen boven de 2000 graden en de gassen die vrijkomen, moeten doorgeleid worden om weer opnieuw verbrand te worden. De installaties die gebruikt worden, zijn ingewikkeld en de meeste landen die er een hadden staan, zoals Nederland en Engeland, hebben deze inmiddels weer ontmanteld. Naar alle waarschijnlijkheid worden de middelen naar Frankrijk vervoerd. Het bedrijf Veolia is tevens ook in staat om lab-chemicaliën op te ruimen. Vele instanties gebruiken chemicaliën, zoals scholen, ziekenhuizen en overheidsinstanties. Ook deze instanties kunnen de chemicaliën niet samen zetten of dumpen. Deze blijven vaak oneindig lang staan tot het een gevaar wordt om de middelen te hanteren. Veolia is in staat om ook deze middelen op te ruimen.

error: Kopiëren mag niet!