Heeft politiebaas in Nickerie gefaald?

Wij leven in een kleine gemeenschap. Alles wat in een district of in een dorp plaatsvindt, wordt snel via de ‘mofokoranti’ verspreid. Ruim drie weken terug werd er in alle vijf ressorten van Nickerie over een seksschandaal gesproken. De naam van een journalist die tevens persman van de districtscommissaris en van de “President van Nickerie” is, werd ook genoemd in deze zaak. De politiebaas van Nickerie heeft in het ochtendblad De Ware Tijd van 31 maart bevestigd dat de ouders van het desbetreffende minderjarige meisje aangifte hebben gedaan. Waarom de politiebaas getalmd heeft (na overleg met de officier) om de dader niet onmiddellijk in verzekering te stellen, roept bij de gemeenschap allerlei vraagtekens op. De rest van het verhaal van de politiebaas van Nickerie zal ik niet verder in de diepte bespreken. De politiebaas van Nickerie moet een ding goed onthouden en dat is dat hij geen aanslag moet plegen op de intelligentie van de Surinamers in het algemeen, en zeker ook niet op die van de Nickeriaanse gemeenschap. Na 20 dagen is deze “seksmaniak” van Nickerie door de politie van Paramaribo in verzekering gesteld. Welke afdeling dat gedaan heeft, is op dit ogenblik niet interessant.
Complimenten aan Marsidih en Jogie
Ruim een week terug hebben de volksvertegenwoordigers Marsidih van Nickerie en Mahinder Jogie van Saramacca een brief gericht naar de president (en waarschijnlijk ook naar andere instanties) met het verzoek om dit onsmakelijke, verwerpelijke seksschandaal, welke in de doofpot dreigde te geraken, tot de bodem te laten onderzoeken. De autoriteiten hebben onmiddellijk ingegrepen. De heren Marsidih en Jogie hebben naar mijn gevoel, wat deze kwestie betreft, een heel goede job gedaan. Elke burger van dit land is verplicht om van alle strafbare feiten, waarvan hij/zij op de hoogte is, aan de justitiële autoriteiten te rapporteren. En dan gaat het niet alleen over dit specifieke geval, dat toch wel heel veel aandacht heeft getrokken van de Nickeriaanse gemeenschap. Iemand die een schaap, een doks, een koe of een gasbom gestolen heeft, wordt onmiddellijk in verzekering gesteld. De politiebaas van Nickerie komt elke week uitgebreid op de televisie om de samenleving te waarschuwen geen handelingen te plegen welke in strijd zijn met de wet. Overigens een heel goede zaak van deze politiebaas. In een geciviliseerde samenleving moeten wij de waarden, normen, geschreven en ongeschreven regels, die mede helpen om de samenleving te ordenen, in acht nemen.
Ongeschreven regels
De Marrons in het binnenland hebben ruim 300 jaren in hun dorpen een beschaafde gemeenschap in tact gehouden door zich overwegend te bedienen van ongeschreven regels. Het gezag van de granmans en de kapiteins moet men niet onderschatten. Iemand die in een dorp een afwijkend gedrag vertoonde (stelen, vechten, mishandelen, onethische handelingen plegen) werd na een grondig onderzoek uit het dorp verbannen. De Indiërs hadden en hebben nog steeds het pancáyat-systeem in de dorpen. Elk dorp heeft een dorpsraad van wijzen, welke uit vijf gezaghebbende mensen bestond. Wanneer een dorpeling zijn boekje te buiten gaat (verkrachten, stelen) wordt hij uit het dorpen verbannen. In het Hindostaans zegt men: “hij moet het dorp verlaten; hij wordt tot kuját veroordeeld”.
De korpschef moet optreden
Wij merken steeds weer dat zodra een hoge ambtenaar te lang in zijn district zit, hij verstrengeld raakt in een netwerk van vrienden die meestal in het machtscentrum zitten. Zodra een hoge ambtenaar ook actief in de politiek wil bemoeien, wordt het nog moeilijker voor hem of haar om hard, zakelijk en correct op te treden tegen burgers die aan zijn of haar politieke partij gelieerd zijn. Ik haal deze zaken naar voren om anderen niet onaangenaam te zijn; ik wil hiermee juist voorkomen dat anderen in ditzelfde proleem verstrengeld raken. De realiteit mag niet uit het oog verloren worden. Een man die meer dan 20 jaren in Nickerie gewerkt heeft en in 2006 gemuteerd werd, was naar mijn bescheiden mening een terechte mutatie. Deze meneer heeft waarschijnlijk hemel en aarde bewogen om na 25 mei 2010 wederom naar Nickerie terug te keren, maar nu als de hoogste politiebaas van Nickerie. Het is niet goed voor die politiebaas die in Nickerie zit en ook nog verlenging gehad heeft; het is niet goed voor de Nickeriaanse gemeenschap; het is niet goed voor de korpsleiding dat zo’n politiebaas te lang in slechts één district blijft arbeiden. Het wordt nog lastiger wanneer deze politiebaas ook “actief” (op een zeer gedekte en subtiele manier) de wijkvergaderingen bijwoont van slechts een politieke partij met een paarse kleur en op de koop toe noch heel beschaafd en netjes applaudisseert. De gemeenschap mag nooit het gevoel hebben dat de hoogste politiebaas affiniteit heeft met slechts één politieke partij. De korpsleiding moet het mutatiebeleid goed in de gaten houden. De korpsleiding moet om de drie á vier jaren hoge politieofficieren uit de districten ‘reshuffelen’. Het lijkt er heel veel op dat de korpsleiding in dit specifieke geval een taxatiefout heeft gemaakt. Een man die meer dan 20 jaren in een district gediend heeft en nu de politiebaas is en nog langer in het district wil blijven, roept onbewust vraagtekens op. Het wordt nog lastiger voor hem als hij op een wijkvergadering van de paarse partij op de eerste rij plaatsneemt. Zijn latente politieke affiniteit drijft nu naar boven. In het recente seksschandaal in Nickerie heb ik de chronologische volgorde niet kunnen volgen, maar het is van groot belang dat de Justitie deze zaak in Paramaribo verder tot de bodem laat onderzoeken. Ik heb nog steeds volle vertrouwen in de politie; ik heb ook vertrouwen in de korpschef. We roepen de psycholoog mevr. Lilian Ferrier, die heel goed werk verzet voor het Surinaamse kind, hierbij op om via haar netwerken de nodige invloed uit te oefenen om pedofielen zoveel mogelijk uit onze beschaafde samenleving weg te halen.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!