Nieuw Front zeer misnoegd over niveau buitenlands beleid

Het Nieuw Front is niet te spreken over het aanhoudend knullig en inconsistent buitenlands beleid van ons land dat sedert het aantreden van deze regering sans gêne wordt gevoerd.
De echo’s van de flater begaan in de hoedanigheid van UNASUR voorzitter over de onlusten in Venezuela zijn nauwelijks weggetrokken of een reeks nieuwe blunders dient zich aan.
Zo is op een recente ACP-EU vergadering te Straatsburg door de Surinaamse delegatie ,geleid door DNA lid Ricardo Panka, voor aanname gestemd van een verklaring die ondersteuning geeft aan een wet in ACP landen welke gericht is op discriminatie van sexuele geaardheid. Het Nieuw Front is van oordeel dat het van meer realiteitszin en professionalisme zou getuigen als Suriname, evenals Guyana, zich onpartijdig had opgesteld en zich van stemming had onthouden. Zo’n houding zou bovendien geheel in lijn zijn geweest met ons nationaal-en internationaal mensenrechtenbeleid. Een strategie waarvan het ministerie van Buza de ACP-delegatie toch in kennis had kunnen stellen of als instructie had kunnen meegeven? Teminste, als ervan wordt uitgegaan dat het ministerie daar zelf kennis van droeg.
Ook de publiekelijke ondersteuning van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken ten aanzien van het “referendum” op de Krim welke heeft geleid tot annexatie van het schiereiland door Rusland, getuigt niet van kundigheid en inzicht in mondiale vraagstukken en internationale politiekvoering. Terwijl nagenoeg de gehele westerse wereld krachtig de geprefabricerde volksraadpleging terecht veroordeelde lapte onze Buzaminister alle conventies en internationale rechtsregels aan zijn laars en schaarde zich gedachteloos achter de annexatie door Rusland.Een land waarmee wij Surinamers ons op geen enkele wijze mee verbonden voelen, voordeel aan hebben of enige affiniteit mee koesteren. Met die ondoordachte daad heeft de minister bovendien te kennen gegeven volledig voorbij te gaan aan de eeuwenlange vriendschappelijke-en economische betrekkingen die Suriname met de Verenigde Staten en de Europese Unie onderhoudt.
Een andere klunzigheid doet zich voor als enkele dagen terug in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een niet bindende resolutie wordt aangenomen waarin zowel het referendum als de annexatie van de Krim door een meerderheid wordt veroordeeld en de naam van ons land schaamteloos prijkt op de lijst van landen die zich van stemming onthielden.Terwijl dat moment,volgens deskundigen, toch een gepaste gelegenheid zou zijn geweest om, door voor te stemmen, de eerder gepleegde onbezonnen diplomatieke daad enigszins recht te trekken.
Dat het diplomatieke geknoei niet beperkt blijft tot het ministerie, blijkt uit recente rechtszaken die het lokaal personeel op twee ambassades heeft aangespannen tegen de respectieve ambassadrices, wegens het schenden van plaatselijke rechtsregels. Het zal weinig van ons verwonderen als bij de behandeling van het rechtsgeschil aan het licht mocht komen dat gebrek aan specifieke kundigheid of gewoon botte stupiditeit van onze hoge diplomaten ten gronslag ligt aan de overtreding van simpele personeelswetten in de ontvangststaat.
Het Nieuw Front spreekt dan ook haar ernstige afkeuring uit over de opeenvolgende schandelijke uitglijders van ons Ministerie van Buitenlandse zaken en haar bewindvoerder en doet een dringende oproep aan de president, in zijn functie van hoofd en eindverantwoordelijke van ons buitenlands beleid, het imago van ons land niet verder te doen schaden en aan de schandelijke missers van onze hoogste diplomaat paal en perk te stellen.
Nieuw Front Mediaraad

error: Kopiëren mag niet!