DSB maakt 19 procent winst in 2013

De Surinaamsche Bank NV (DSB) heeft voor het afgelopen jaar een winst van 19.51 % behaald. Dat is ongeveer hetzelfde als in het jaar 2011. Als er wordt gekeken vanaf het jaar 2009, heeft de DBS elk jaar winst behaald. In cijfers uitgedrukt bedraagt de brutowinst SRD 72.166 miljoen en de nettowinst SRD 46.351 miljoen. Een derde deel van de winsten is bestemd voor de aandeelhouders.
In 2013 is de kredietportefeuille met bijna 28% gegroeid. Het segment met de meest in het oog springende groei is de kredietverlening aan de constructie- en installatiesector. Deze groei is mede te danken aan de grootschalige infrastructurele werken door de overheid en de financiering van bedrijven, die betrokken zijn bij de nieuwe raffinaderij van Staatsolie Maatschappij Suriname.
Sigmund Proeve, directeur van de DSB, gaf tijdens de persconferentie aan dat het al aan de aandeelhouders is voorgelegd om de DSB ook te positioneren in het buitenland. Dit wordt voorbereid voor het jaar 2015, waar dat is wordt vroegtijdig aan de samenleving meegedeeld, zegt Proeve.
Klantenbescherming
De DSB heeft ook geïnvesteerd in klantenbescherming. Zo zijn er I-signers aangeschaft en een ‘SMS- alert’ dienst. De I-signers biedt wat weer bescherming bij internetbankieren en de ‘SMS-alert’ geeft melding bij elke transactie. Wel gaf de DSB-directeur aan dat de bank meer moet communiceren met haar cliënten hoe zij zich kunnen beschermen. ‘Niet alleen de DSB, maar ook andere banken hebben een intensievere samenwerking met de politie’, zegt de DSB-directeur.
Proeve gaf ook aan dat er tijdens de vergadering met de aandeelhouders is gesproken over het uitbreiden van de DSB-kantoren. Als alles goed is, wordt er het eerstvolgende kantoor in Nickerie opgezet. Het is ook de bedoeling dat DSB teruggeeft aan de samenleving via ‘community programms’, ook met het oog op de 150ste jaargang van de bank.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!