Workshop ‘Child protection and safeguarding’

Het directoraat Sportzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken houdt in samenwerking met de Caribbean Sport Development Agency (CSDA), in de periode van 17 maart tot en met 21 maart 2014, workshops in verband met ‘Child protection and safeguarding’. Deze workshops worden uitgevoerd in het kader van CSDA’s ‘Safe stamp initiative’ en zijn gericht op het beschermen c.q. waarborgen van de veiligheid van kinderen in een sportomgeving.
Tijdens de workshop wordt de focus gelegd op principes bij het waarborgen en beschermen van kinderen in sportomgevingen, de rol van de sportcoach/ begeleider en het aanleren van strategieën in complexe gevallen (compromising coaching ethical standards). Aan deze workshop participeren directieleden en afdelingshoofden van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, DNA-leden van de vaste commissie van het ministerie, sportleiders, maatschappelijke-, sport- en jeugdwerkers, trainers, coaches, RSA-students & Graduates. De workshop bestaat uit rollenspel, groepsdiscussies en het delen van informatie en ervaringen. De workshops worden verzorgd door Andre Collins, director en co-founder van de CSDA, en Felician Guerra, sport for development-officer van de CSDA.
Volgens directeur Watson is het van belang dat de awareness inzake bescherming van het kind in deze situaties wordt verhoogd bij een ieder die nauw werkt met kinderen, in feite de gehele Surinaamse samenleving. Bescherming van kinderen in de Caribische regio is een regionale prioriteit geworden. Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te participeren in een veilige, beschermende en aangename omgeving.

error: Kopiëren mag niet!