MAS start gemeenschapsmobilisatie Kawna Excellence Award

1MAS1
1MAS‘Investeren in de jeugd, is zorgen voor de toekomst van morgen’. Vanuit deze overtuiging is de Maritieme Autoriteit Suriname deze week gestart met gemeenschapsmobilisatie ten behoeve van de ‘Kawna Excellence Award’. In navolging van de Maro Excellence Award die sinds 2011 succesvol is georganiseerd in het district Marowijne, initieert de MAS dit project ook in het district Commewijne.
De ‘Kawna Excellence Award’ is voor alle examenkandidaten op scholen van het voortgezet onderwijs op juniorenniveau. Het doel is om de 450 leerlingen in het district te stimuleren tot betere leerprestaties. Zo wil de MAS haar maatschappelijke betrokkenheid tonen en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van diverse districten. De MAS heeft dit initiatief al voorgehouden aan districtscommissaris Ingrid Karta – Bink. Zij juicht het project van harte toe en alle medewerking toegezegd. Evenals in Marowijne, zal er binnenkort een commissie worden geïnstalleerd bestaande uit een vertegenwoordiger van het commissariaat, de schoolleiders van de VOJ scholen en de VOJ inspectie. Deze commissie zal het project verder moeten coördineren.
De MAS gemeenschapsmobilisatie houdt in dat het Surinaamse bedrijfsleven en de plaatselijke gemeenschap aangemoedigd worden om het project te steunen en op deze manier terug te geven aan de districtsjeugd. Commewijne is één van de districten waar weinig gemeenschapsactiviteiten voor jongeren worden ontplooid. Bedrijven die belangstelling hebben mogen ook contact opnemen met de MAS.
Om de leerlingen te informeren over dit project brengt de afdeling Marketing & Communication een bezoek aan alle VOJ scholen van het district. Daarbij worden de leerlingen geïnformeerd over het doel van het project, wat de award inhoudt en zij krijgen ook een studiegids met tips aangeboden. De bezoeken zijn gestart op dinsdag 18 maart en worden morgen, vrijdag 21 maart afgerond.

error: Kopiëren mag niet!