‘Geen sprake van ‘celebrating one nation’ als maar 1% van de bevolking mag meedoen aan loop’

Gordon Touw Ngie TjouwGordon Touw Ngie Tjouw zet vraagtekens achter de nieuwe regels met betrekking tot de Antidiscriminatieloop. Zo is de loop dit jaar beperkt tot 5.000 lopers en zijn er kledingsvoorschriften. Touw Ngie Tjouw is van mening dat met het beperken van lopers tot 5.000 er totaal geen sprake is van jeugdleiderschap en verantwoordelijkheid nemen. De NPS-jongerenvoorzitter betreurt de kledingsvoorschriften. ‘Het gaat nog steeds om een jongerenactiviteit en de organisatie moet een begeleidende rol innemen en de jongeren niet intimideren’, is Touw Ngie Tjouw van mening. Schaars geklede jongeren uit de loop halen, vindt Touw Ngie Tjouw onverantwoord.
Touw Ngie Tjouw is wel goed gestemd dat deels zijn adviezen van het vorige jaar zijn opgevolgd door de nieuwe jeugdambassadeurs Tasmara Pique en Koffie Franky. ‘De huidige Caricom Jeugdambassadeurs hebben aangegeven zich dit jaar te willen focussen op kwaliteit en minder op kwantiteit’, dat was vorig jaar het advies van Touw Ngie Tjouw. ‘Echter heb ik de verontschuldigingen gemist van de vorige ambassadeurs en voormalige voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement over de taferelen van het vorige jaar’, zegt de NPS-jongerenvoorzitter. ‘Zij waren toen de verantwoordelijken en in plaats van hun verantwoordelijkheid te dragen, hebben de organisatoren de schuld van zich afgeschoven’, zegt Touw Ngie Tjouw. Zo zou Derryl Boetoe, voormalig NJP-voorzitter, vorig jaar de schuld hebben geschoven naar de media. Raynell Enfield, ex- Caricom Jeugdambassadeur, zou toen van mening zijn geweest dat enkele mensen het succes van de loop wilden dwarsbomen.
Touw Ngie Tjouw vindt het jammer dat er maar een week in een jaar wordt uitgetrokken om discriminatie te belichten. ‘De strijd dient opgevoerd te worden, of noemen we het een zogenaamde succesvolle weekactiviteit wachtend op het komend jaar’, zegt de NPS’er. ‘De Caricom Jeugdambassadeurs zouden jaarlijks een antidiscriminatieboodschap kunnen formuleren en het hele jaar ermee kunnen werken om discriminatie tegen te gaan in het land. Als een jaar te zwaar zou zijn, zouden de ambassadeurs kunnen beginnen bij een maand’, zo klinkt het advies van Touw Ngie Tjouw. Het thema zou ook beter tot uiting komen als de regering, mensenrechtenorganisaties en het bedrijfsleven erbij worden betrokken.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!