Surinaamse Luchtvaartdienst verzorgt ongeldige opleiding luchtverkeersleiders

Uit betrouwbare bronnen verneemt de krant dat op 10 maart 2014 is de Surinaamse Luchtvaartdienst, onder het ministerie van TCT, met een assistentenopleiding voor luchtverkeersleiders gestart. Echter blijkt dat voornoemde opleiding niet voldoet aan de voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (Icao), waarvan Suriname sedert 1975 lid is. De Icao heeft op het stuk van opleidingen, procedures (bijlagen en documenten) vastgesteld voor alle daartoe aangesloten lidstaten, die volgens afspraak dienen te worden toegepast. In deze gaat het om de vliegveiligheid in algemene zin zoals geregeld in de Conventie van Chicago. In dit geval heeft de Luchtvaartdienst eerder pogingen ondernomen zulks te doen, hetgeen de overheid duizenden dollars heeft gekost zonder tastbare resultaten. Momenteel zijn er enkele onbevoegde (onopgeleide) krachten tewerk gesteld op Zanderij, die vluchten begeleiden. Het bovenstaande is echter ongeoorloofd, gevaarlijk en tegen de bepalingen van de Icao. Suriname heeft de bepalingen geratificeerd in 1975. In het geval van de thans aangevangen opleiding van 10 maart 2014, blijkt dat de “aangewezen lesverzorgers” helemaal niet de bevoegdheid bezitten van instructeur (ATC instructor). De “cursusleider” bezit de bevoegdheid van assistent luchtverkeersleider, die inmiddels ook vervallen is.
Het bovenvermelde duidt erop dat deze opleiding niet rechtsgeldig kan worden bezien, omdat de voorbereidingen niet volgens de geldige voorschriften hebben plaatsgevonden wegens onkundigheid der voornoemde krachten. Momenteel kampt Suriname met een groot tekort aan luchtverkeersleiders (Zanderij, Zorg en Hoop, Nickerie). Indien niet snel een oplossing komt, kan het Surinaams luchtruim onveilig worden verklaard met alle nare gevolgen van dien. Overvliegers (diverse luchtvaartmaatschappijen) zullen het Surinaamse luchtruim omzeilen, met als gevolg derving van inkomsten (ruim US$ 3000.000 op jaarbasis). Ook zijn er dan nadelige gevolgen voor de Luchthavendienst, opererende luchtvaartmaatschappijen, toerismesector, landbouw en handel. Het bovenvermelde is slechts een greep der aantal gevolgen. Suriname hoort in deze situatie met spoed hulp in te roepen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, zoals het een goede lidstaat betaamt, voor technische en institutionele ondersteuning.
In de hoop, dat autoriteiten van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme de ernst van de zaak onderkennen en daartoe de nodige maatregelen zullen treffen op zeer korte termijn, omdat de gevolgen op korte termijn reeds niet te overzien zullen zijn.
I.B.

error: Kopiëren mag niet!