Harish Monorath: “Huidige rekenmethode niet gestoeld op Surinaamse samenleving”

Reeds lange tijd wordt er geklaagd over de nieuwe rekenmethode die ingevoerd is op de lagere scholen. Een moeder geeft aan dat de helft van de klas waarin haar kind zat vorig jaar slecht werkte met Rekenen, maar dat dezelfde kinderen het thans prima doen op de muloschool. “Dan is er toch iets mis met het systeem dat gehanteerd wordt”, vraagt ze zichzelf af. Volksvertegenwoordiger Harish Monorath bevestigt tegenover de krant dat er een heleboel mis is met het huidig onderwijssysteem. Ook met betrekking tot wetgeving is er een enorme achterstand. De wetgeving op onderwijsniveau moet dringend worden aangepast. “Als het drassig is, zal je brokken maken”, zegt het DNA-lid. Hetzelfde geldt ook voor de huidige rekenmethode die niet gestoeld is op de Surinaamse samenleving. Behalve dat het systeem niet bekend is, is een goede overdracht van opleidingsinstituten naar opleiders, leerkrachten en docenten niet bekend. Landelijk bekeken zijn de cijfers van de kinderen op de diverse scholen achteruit gegaan, vooral als gekeken wordt naar de rekenmethodes. Er was een oude leermethode die werkbaar was. Er is een nieuwe gekomen en thans stapt een aantal scholen terug naar het oude systeem. De hamvraag in deze is of het gebeurt conform het uitgestippelde beleid of als men ad hoc beslissingen neemt, omdat de schoolprestaties aan de lage kant zijn. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling was niet bereikbaar voor commentaar bij het ter perse gaan van de krant.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!