“Sancties opleggen streeft het doel voorbij”

Het Surinaamse Standaardenbureau gaat in het komende jaar een aantal acties ondernemen. “De eerstvolgende actie is de implementatie van het technisch voorschrift voor de algemene vereisten voor etikettering van voorverpakte goederen”, aldus Remy Grauwde, directeur van het Surinaamse Standaardenbureau. Het toezien op het naleven van de voorschriften zal gebeuren door geüniformeerde inspecteurs van het SSB, echter zal men in eerste instantie geen sancties opleggen. Men krijgt nog wat ‘speelruimte’.
‘Wij mogen niet discrimineren’
“Een ieder zal zich moeten houden aan die voorschriften. Wij zullen effectief surveilleren middels geüniformeerde inspecteurs. Zij zullen kijken of zaken die op verkooppunten worden aangeboden, zijn voorzien van een etiket en of het voldoet aan de richtlijnen zoals vervat in de standaarden.” Daarbij gaat het niet alleen om huisvlijters. “Het gaat om alle producten die voorverpakt zijn en die ter verkoop worden aangeboden in Suriname.” Volgens Grauwde was het idee altijd geweest dat het vooral om importproducten zou moeten gaan. “Maar we zijn lid van de WTO en wij moeten gemaakte afspraken nakomen. Er is bijvoorbeeld een specifiek artikel waarin staat dat men niet mag discrimineren. Dus getroffen maatregelen mogen niet maar voor een groep gelden.”
In eerste instantie wat speelruimte
Het doel van SSB is om huisvlijters en het middel- en kleinbedrijf te faciliteren. “We willen ze de kans geven om hun etiketten aan te bieden bij het bureau ter verificatie, zodat wij kunnen nagaan of het voldoet aan de richtlijnen.” In het geval er bij surveillances ontdekt wordt dat er etiketten zijn die niet voldoen aan de richtlijnen zal het SSB er in principe eerst voor zorgen dat mensen begeleid worden. “Sancties zullen er zijn maar dat is niet het doel. Middels het invoeren van die standaard wil de overheid een stukje regulering brengen. We willen mensen wat speelruimte geven om hun waar aan de man te brengen. Het gaat niet om de sancties maar om het waarborgen van veiligheid en gezondheid, de consument moet zekerheid hebben over hetgeen zij koopt.”
Voor structurele overtreders wel sancties
Volgens Grauwde gaat het in eerste instantie dus vooral om de begeleiding. “Als we alleen gaan kijken naar sancties dan streeft men dus dat doel voorbij. ‘First offenders’ zullen dus geen sancties opgelegd krijgen, maar als wij merken dat het structureel gebeurt, dan zullen wij wel passende maatregelen treffen zoals dat een overtreder zijn of haar waren niet meer aan de man mag brengen.”
Krishan Vinodsingh

error: Kopiëren mag niet!