Edgard Soekhlal: “Jachtopzieners hebben mij benadeeld”

Op 25 november 2011 hebben jachtopzieners vis ter waarde van SRD 1.500 en kampeergerij toebehorende aan Edgard Soekhlal in beslag genomen. De vis was in een koelbox met ijs bewaard. Soekhlal vindt dat hij onrechtmatig ervan beschuldigd is dat hij de vis met een visnet heeft gevangen. Zijn voertuig werd tot tweemaal toe onderzocht, waarbij geen visnetten werden gevonden. Hij geeft aan de vis bij de lokale inheemse bevolking van Bigi Poika gekocht te hebben. Soekhlal was samen met vijf andere vrienden op weg naar de stad toen hij werd aangehouden. Zij werden door de diensdoende jachtopzieners onder leiding van de commandant Polak gestopt. In eerste instantie mocht hij weg. Achteraf bleek dat dit toch niet mocht. Toen Polak de koelbox met vis zag, gaf hij aan dat deze met een visnet zou zijn gevangen. Volgens Edgard regende het die dag toen de inzittenden van het voertuig gesommeerd werden om tien minuten lang in de regen te staan. De inzittenden werden hierbij onder schot gehouden. Soekhlal gaf aan de commandant te kennen dat hij buitengewoon agent van politie van het ministerie van LVV was en zich gelegitimeerd. Polak wilde niets hiervan weten. Soekhlal stelde hem toen voor om naar het dorp te gaan zodat hij meer klaarheid in deze zaak kon brengen, maar Polak weigerde.
Volgens Soekhlal leek het erop alsof de commandant de vis voor zichzelf wou hebben. Polak heeft toen besloten om de spullen toch in beslag te nemen. Hierbij kreeg de benadeelde Soekhlal een papiertje van de commandant dat door de hevige regen is gesmolten. Soekhlal kreeg de opdracht om zich de volgende dag op Stinasu aan te melden waar er een beslissing over het lot van Soekhlal genomen zou worden. Aldaar sprak hij met het hoofd van LBB, Hesdy Esajas. Het hoofd wist niets over het geval. Esajas heeft de informatie nagetrokken. Aan de benadeelde werd gezegd dat de vis in overleg met het Openbaar Ministerie was verdeeld, aangezien het aan bederf onderhevig was. Soekhlal heeft toen een brief geschreven naar de procureur-generaal om een onderzoek in deze zaak in te stellen. Hij heeft een jaar lang niets van de mensen gehoord. Toen besloot hij om weer een brief te schrijven. Ondertussen was door het Openbaar Ministerie een brief naar Claudine Sakimin, hoofd Natuurbeheer, gegaan waarvan Soekhlal helemaal niet op de hoogte was. Sakimin moest in principe contact met Soekhlal opnemen. Dit is dus niet gebeurd. In 2013 besloot hij weer een brief naar de pg te sturen. Toen heeft het parket hem een kopie van de tweede brief gegeven. Soekhlal toog met deze brief naar LBB. Sakimin weigerde hem te woord te staan. Hij heeft toen voor de vierde maal een brief naar de pg geschreven. Uiteindelijk heeft de pg op 9 december 2013 een brief naar de minister van RGB geschreven dat de in beslag genomen spullen teruggegeven moeten worden. Het probleem is nu dat de spullen hoogst waarschijnlijk gestolen zijn. Intussen heeft de benadeelde Edgard Soekhlal besloten om juridische stappen te ondernemen.
Dagblad Suriname vroeg Sakimin om een reactie. Zij gaf aan dat Soekhlal niet de waarheid vertelt. Hij zou wel degelijk door haar en Esajas zijn ontvangen. Soekhlal zou netjes zijn opgeroepen voor een gesprek op 8 januari 2014 en er is op basis van een instructie van hoger hand over de kwestie met hem gesproken. Aan Soekhlal is aangegeven dat hij de in beslag genomen spullen vergoed zal krijgen van de dienst. Er is aan hem voorgehouden dat hij zonder toestemming het beschermde gebied van Coesewijne heeft betreden. ‘Als oud-ranger zou hij dat geweten moeten hebben. Volgens Sakimin gaat het nog een tijdje duren voordat Soekhlal de spullen in handen krijgt. In ieder geval zijn de bestelbonnen er al. Het moment dat de dienst zover is, zal hij de spullen in ontvangst kunnen nemen.’ In ieder geval zijn de in beslag genomen vis en kampeergerij behorende aan Soekhlal verdwenen.
FR

error: Kopiëren mag niet!