KGVP kiest nieuw bestuur

Afgelopen zondag heeft de ‘Koӧperatie van Groenteverbouwers van de Van Pettenpolder’ (KGVP) bestuursverkiezingen gehouden in Nickerie. Er waren twee kandidatenlijsten. De eerste lijst bestond uit de leden S. Pontjosentono, N. Khedoe, S. Pawiroredjo, E. Manredjo, P. Setrosetiko, M. Mohamad, onder voorzitterschap van A. Noredjo. De tweede lijst bestond uit G. Sodikromo, R. Setrokarijo, S. Djosetro, V. Basropansingh, N. Ragho met als voorzitterskandidaat H. Parman. Er mochten in totaal 137 leden van de KGVP stemmen, waarvan 130 hun stem hebben uitgebracht. De groep van Noredjo is gekozen met 92 stemmen, terwijl de groep van Parman met 38 stemmen genoegen moest nemen. De verkiezingen werden voorgezeten door de coördinator van LVV Regio West, Guido van der Kooye. Volgens hem zijn er bijkans 16 jaren geen bestuursverkiezingen gehouden, waardoor het noodzakelijk was om verkiezingen te houden. Daarnaast bestond het grootste deel van het bestuur uit senioren van gepensioneerde leeftijd. Noredjo geeft aan dat hij nu een algemene ledenvergadering zal uitschrijven, waarbij hij met zijn bestuursleden zal bepalen wat er allemaal gedaan zal worden. Op deze alv wordt er ook een raad van toezicht gekozen.

error: Kopiëren mag niet!