Eindelijk computers op school te Boven-Cottica

IFOp Pelgrimkondre aan de Boven-Cottica hebben de schoolkinderen eindelijk voor de eerste keer gezeten voor een computer. De pupillen van de Leonard Leitzelschool werden gisteren in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen na de overhandiging van dertig computers door Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). De schenking is een onderdeel van project Basic Education Programme (BEP). Vertegenwoordiger van ZZg, Hans Huizen, zegt dat ICT veel meer omvat, maar dat bij BEP het kind zal leren schrijven, rekenen, tekenen en werkjes maken op de computer. Jovana Kropie is belast met de training van leerkrachten de komende week, zodat zij samen het kind kunnen mentoren. Schoolmanager Mavis Botho en het personeel toonden zich blij en dankbaar. “Dit is de dag die de Heer ons geeft en dank u ZZg voor de ICT”, zongen de pupillen uit volle borst. Botho riep het kind op om zorgvuldig om te springen met de machines. Zij verwacht dat het Surinaamse kind er beter van zal worden wanneer later de lessen officieel van start gaan in de speciaal ingerichte computerruimte. Elfriede Maclean, voorzitter van het schoolbestuur, weet dat de spullen goed worden beveiligd. Met het BEP werkt ZZg bewust aan de inhoudelijke en fysieke verbeterding van het onderwijs op de Leitzelschool. Dit gebeurt in samenwerking met de Surinaamse overheid en De Wesleyaanse Gemeente Suriname, waaronder deze school ressorteert. ZZg heeft haar ondersteuningsproject gebaseerd op voorafgaande onderzoeken op de school. Het doel is om de onderwijsinstelling te maken tot de beste binnenlandse school. Het project behelst ook leerkrachten motiveren zich verder te bekwamen, percentage onbevoegde krachten te droppen en drop-outs en het aantal zittenblijvers zoveel als mogelijk terug te dringen.

error: Kopiëren mag niet!