Richard Kalloe in beeld met oude coupgeruchten

Enkele maanden geleden gaf ik via een ingezonden stuk in kranten aan, dat ik als steenslagondernemer bij een eventueel te legaliseren traditionele steniging van Richard Kalloe in de status van politicus, bereid en in staat was, om zonder kosten de daarvoor benodigde stenen te leveren. Aan een steniging van Kalloe in de status van agrotechnicus zou ik als destijds bewonderaar van hem nooit meewerken, omdat hij als praktijkman en veldtechnicus veel voor Suriname heeft gedaan, en nog zou kunnen doen. Ik zou hem dan zelfs in bescherming nemen als men hem wilde stenigen. Na het lezen van zijn recent in de pers verschenen stuk mede over etnische achtergronden en vermeende Hindoestaanse coupplannen in relatie tot de verkiezingen van 1980 en enkele conclusies van hem over de periode daarna, met betrekking tot Afro Surinamers/Creolen, lijkt het mij zinvol om aan te geven dat ik mijn toezegging voor bescherming van Kalloe moet intrekken. De wijze waarop hij van leer heeft getrokken tegen Creolen en daarbij ook de zaak van de Hindoestanen heeft benaderd, was voor mij, gelijkend op Pele, Idi Amin en Kofi Anan, en waarschijnlijk ook voor veel Hindoestanen, een brug te ver. Deze gevoelige zaken worden in Suriname anders benaderd, en verwoord. Voorbeelden van Creolen en Negers die nationaal en internationaal qua organisatie en qua materialisme in de fout gingen zijn daarbij door Kalloe zeldzaam grof gebracht, met een ondertoon van “dat ze allemaal, of minimaal overwegend, zo zijn”. Dat ze vaker niet bereid of in staat zijn te werken, of om leiding te geven, kwam ook vrij grof over. Zelf ben ik vaker voorzichtiger omgegaan met dergelijke verhalen betreffende mensen die op Kalloe lijken, waaronder het volgende verhaal uit 1978. Een in Engeland wonende man van Indiase afkomst was in 1978 diep bedroefd op het vliegveld van Londen Heathrow, omdat hij in een speciale hangar het lijk van zijn moeder die in India tijdens hun “back to the roots” vakantie overleed, moest ophalen. Het personeel salueerde met alle respect voor de gesloten lijkkist. Een medewerker van Heathrow, die bij wisseling van dienstrooster laat op zijn post dreigde te komen, nam, om tijd te winnen, een shortcut naar zijn post via deze, hem bekende hangar, samen met zijn vaste speurhond. Ook hij salueerde voor de kist, maar zijn drugshond rukte zich bij het salueren wild los van de ketting, sprong boven op de kist, en was daar niet meer weg te krijgen. De Indiër kreeg het verzoek om naar een speciale ruimte te gaan met de kist voor nader onderzoek. Daar bleek dat de jongeman de ingewanden van zijn moeder had vervangen door pure heroïne, met een zeer hoge straatwaarde. In zijn drang om rijk te worden had hij dit plan uitgedacht en uitgevoerd. Pas in 2008 realiseerde ik mij dat deze Indiër mogelijk zelfs zijn moeder had vermoord, om van deze unieke “business opportunity” gebruik te kunnen maken. Dit houdt echter niet in dat alle mensen met een Indiase achtergrond hiertoe in staat zijn. Zeker niet! Ik heb ook het verhaal van de Surinaamse Hindoestaanse weduwe, die haar buiten Paramaribo aan mij grenzend perceel niet wilde laten schoonmaken, omdat zij daarvoor haar zoons zou moeten informeren over het perceel dat hun vader had nagelaten. Ze zei me dat ze bang was, dat haar zoons haar vervroegd naar het lijkenhuis en het crematieoord zouden verwijzen, als ze wisten van het perceel, omdat zij dan de enige hinderpaal zou zijn tot het verkrijgen van het stuk grond. Toen ze enkele jaren daarna hopelijk een natuurlijke dood stierf, gingen de twee broers kort daarna op het perceel in mijn bijzijn elkaar te lijf over de eigendomsrechten. Ook dit is geen gebruik bij Hindoestanen maar het komt voor. De Surinaamse jongeman met een Hindoestaans klinkende voornaam, die cocaine in de koffers van zijn grootouders richting Nederland plaatste in 2013, en deze mensen op hun oude dag voor het eerst van hun leven voor enkele dagen in het gevang deed belanden, is nog vers in ons collectief geheugen. De nog sterk op Hindoestaanse kiezers steunende VHP is nu een snel groeiende partij, omdat de partij heeft begrepen, dat zij er zal moeten zijn voor alle Surinamers. Mensen als Santokhi, Kandhai en Ramadhin dragen dat persoonlijk en overtuigend uit. Ze weten dat ze ook binnen de partij de strijd zullen moeten opnemen tegen Hindoestaanse VHP’ers, die er op uit zijn tot Hindoestaanse suprematie in Suriname. Het is gelukkig een zeer kleine groep, waar Kalloe zich mogelijk bij kan aansluiten. De VHP zal gesteund door andere, waaronder z.g. Creoolse partijen op weg gaan voor een nationale regering, met een nationaal beleid, uit te voeren met groependenkers, waarin de groepenelkaars sterke en zwakke punten kennen en elkaar daarbij ondersteunen. Niemand protesteert tegen het feit dat een groot deel van het Surinaamse voetbalelftal lijkt op het bestuur van de NPS, en dat de groep topworstelaars grotendeels lijkt op het bestuur van de VHP. Al deze sporters strijden voor geheel Suriname. Niet het elkaar uitsluiten, maar het verenigen van het denkende deel van de natie moet het doel zijn. Het land laten leiden door slechts Hindoestanen mag nooit en zal nooit een doel zijn en is zeker niet het doel van deze VHP. Indien “niet-denkers” in hun schaarse momenten van nadenken er vanuit gaan dat een komende Hindoestaanse regering zal gaan voor de “Hindoestaanse Heilstaat”, mogen ze het vergeten. Deze fictieve Heilstaat zal een groot ledenwervend bindmiddel blijken te zijn voor alle niet Hindoestaanse krachten, tegen een dergelijke regering. De VHP met Santokhi voorop, is tegen deze “Heillstaat”, met slechts belangenbehartiging van Hindoestanen. Indien vooral de Creolen zeer vaak buiten de boot zullen vallen, zoals het recentelijk vaker is geweest bij door de Pertaya Luhur beheerde organisaties, zal de zinsnede gelden, waarmee ik vaker mijn artikelen heb afgesloten: ”Politici, speel niet met vuur, want als er brand uitbreekt, zullen, los van de oorzaak van of de aanleiding tot de brand, alleen degenen die niets hebben, ook niets verliezen, en zullen alleen degenen die veel hebben ook veel verliezen”. Als volk verliezen we dan allemaal. Als Santokhi tegen alle verwachtingen in, toch in de fout van “Indians Only” mocht gaan, mag hij, als ooit dat wettelijk kader ontstaat, ook gerust gestenigd worden, maar dan na Kalloe. Ik zal deze steniging van Santokhi wel niet meer meemaken, omdat ik als pleitbezorger van Santokhi daarbij zal vragen om in het voorprogramma voorafgaand aan zijn steniging, zelf gestenigd te worden. Mijn vertrouwen in de zakelijke benadering van Santokhi bij de opzet van een harmonieuze samenleving en ontwikkeling van dit volk, geeft mij de inspiratie om deze uitspraak te doen. Ik bood ook eens aan om naar het altijd ijskoude Siberië te verhuizen als Paul Somohardjo president van Suriname zou worden. Ik zit tot heden in warm Paramaribo.
Drs. Eddy Monsels

error: Kopiëren mag niet!