Leerkrachten Nickerie geven ultimatum tot 15 maart voor uitbetaling

Leerkrachten die betrokken zijn bij de Naschoolse Opvang hebben sinds begin dit schooljaar geen loon ontvangen. Leerkrachten in Nickerie hebben vanaf woensdag 26 februari 2014 uit protest de deuren om 15:45 uur gesloten in plaats van 16:30 uur. Ook werd overwogen helemaal geen diensten meer te verlenen aan de Naschoolse Opvang, maar door tussenkomst van onderwijsinspecteur Roy Katisa werd besloten water bij de wijn te doen. Katisa vroeg de leerkrachten nog even geduld te betrachten en gaf aan dat de missive al is geslagen. De prikactie duurt echter voort, geeft een anonieme leerkracht aan. Intussen hebben meer leerkrachten uit Nickerie besloten om mee te doen aan de prikactie.
De Naschoolse Opvang werd door de huidige regering geïnitieerd en uitgevoerd door een commissie vanuit het kabinet van de president. Het volk was voor een groot deel eens met dit initiatief van de regering. Algauw bleek dat niet alle actoren dezelfde bedoeling hadden met dit project. Een aantal mensen nestelde zich rond dit project om een grote ‘njang’ te maken. President Desi Bouterse heeft dit zelf bevestigd. Bij het aantreden van de nieuwe onderwijsminister, Ashwin Adhin, beloofde hij dit probleem, dat volgens hem van administratieve aard was, aan te pakken. Het project werd overgeheveld naar zijn ministerie. Maar na maanden blijkt dat ook Adhin dit probleem niet heeft kunnen oplossen.

error: Kopiëren mag niet!