Adron viert 20-jarig bestaan

Het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum, Adron, heeft dinsdag haar 20-jarig bestaan gevierd. Directeur Soedeschand Jairam van het instituut geeft aan vanaf de oprichting verbonden te zijn aan het instituut. Het Adron is een werkarm van de Stichting Nationaal Rijst Onderzoeksinstituut, SNRI. Jairam is bijkans een jaar directeur op het instituut en geeft aan heel wat ontwikkelingen te hebben doorgemaakt. Volgens hem heeft het instituut door de jaren heen nieuwe rijstrassen ontwikkeld om de boeren steeds van kwalitatief zaaizaad te voorzien. Dit, vanwege de concurrentiepositie op de wereldmarkt. Daarnaast zijn er steeds nieuwe ziekten en plagen die zich ontwikkelen. Er zijn ook nieuwe teeltmethoden ontwikkeld, die efficiënter, kostenbesparend en opbrengst verhogend zijn. Verder is de voorlichting naar de padieboeren toe opgevoerd. Zij worden regelmatig ingelicht over de nieuwe ontwikkelingen binnen de rijstsector. Daarnaast worden er veel adviezen gegeven.
Er worden ook optimaal trainingen verzorgd. Recentelijk heeft het Adron de zaaizaadproductie opgevoerd middels het planten van 70 hectaren aan zaaizaad te Wageningen. Er wordt daar in samenwerking met het ministerie van LVV, Surswam en SML, een zaaizaadbedrijf opgezet. Er zal nog worden uitgekeken naar droogfaciliteiten. Volgens Jairam zal er heel binnenkort mogelijkheden bekeken worden om zaaizaad te planten te Bernhardpolder. Voorts ligt het in de bedoeling om droogland rijstbouw te bevorderen in het binnenland van Suriname. Het SNRI is van plan om daar enkele van haar werkeenheden in te stellen. Volgens Jairam is er wel een tekort aan onderzoekers, wat ertoe leidt dat de rijstsector achteruit gaat.

error: Kopiëren mag niet!