‘Erkenning van de vrouw niet voor 1 dag’

Erkenning van de vrouw niet door 1 dag. 1Vrouwen verdienen bijzondere aandacht en moeten versterkt worden om aan de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden. Zo hebben wij vrouwenorganisaties die zich daarvoor inzetten om de vrouw tot het middelpunt te maken. Op 8 maart wordt de Internationale Dag van de Vrouw gevierd. Deze dag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. ‘In de afgelopen jaren hebben wij verbeteringen kunnen constateren aangaande de vrouw, maar helaas zijn er nog thema’s die aandacht blijven vragen. Dan denken wij aan seksueel geweld, seksueel misbruik, huiselijk geweld, onderdrukking, prostitutie en de economische zelfstandigheid van de vrouw.’
De Internationale Dag van de Vrouw wordt vaak georganiseerd rond een speciaal thema. ‘Gelijkheid voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen’ is het thema van dit jaar uitgeroepen door de Verenigde Naties. Acties voor de economische vooruitgang en versterking van vrouwen worden dan extra belicht. Wereldwijd gaat het om acties voor het doorbreken van alle wettelijke barrières en structuren die de economische vooruitgang en de versterking van de vrouw op één of andere wijze belemmeren. Vrouwen vervullen een katalyserende rol in de economie en dragen bij aan de economische opbouw van hun land.
Kijken we om ons heen, dan merken wij dat rondom de positie van de vrouw wereldwijd en in het bijzonder de Surinaamse vrouw er nog veel moet gebeuren. De viering van de Internationale Dag van de Vrouw blijft noodzakelijk, om de aandacht te vragen en te krijgen voor de rol van de vrouw.

error: Kopiëren mag niet!