RGD-artsen vanaf vandaag in actie

RGD-artsen hebben zaterdag in de algemene ledenvergadering van de Vereniging van RGD-Artsen (VRA) besloten om vanaf maandag 3 maart tot nader orde in beraad te gaan. Dit beraad houdt in dat de RGD-artsen de poliklinieken niet zullen bezoeken voor onbepaalde tijd en de dienstverlening derhalve stil komt te liggen. De RGD-artsen stelden aan de leiding van de RGD een ultimatum dat vrijdag expireerde om 12.00 uur. In het ultimatum gaven de artsen aan, het totaal niet eens te zijn met de handelwijze van de leiding over een aantal individuele kwesties met artsen. De RGD-artsen vroegen om openheid van zaken over deze kwesties en betwistten de disciplinaire maatregelen die getroffen zijn tegen de artsen. Ook willen de artsen dat een bepaling in de cao van 2013 wordt toegelicht, zodat eindelijk het akkoord kan worden ondertekend.
De RGD-directie reageerde weliswaar voor het verstrijken van het ultimatum, maar het antwoord was nietszeggend. De artsen voelen zich wederom met een kluitje in het riet gestuurd. De RGD-artsen zijn niet te spreken over de wijze waarop de directie individuele problemen met artsen denkt op te lossen, door dwang en strafmaatregelen. De houding van de leiding van de RGD is niet constructief, is de VRA van mening. ‘Ondanks de vele verzoeken vanuit de Vereniging van RGD-Artsen, hebben directie en bestuur van de RGD geen enkele bereidheid getoond om de zaken op goede wijze met elkaar op te lossen. Het vertrouwen in de leiding heeft een dieptepunt bereikt.’
De VRA betreurt het dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe stil komt te liggen, maar schrijft de schuld toe aan de RGD-leiding. De RGD-artsen gaan in beraad totdat er een bevredigend resultaat is bereikt ten aanzien van de cao van 2013 en over de individuele kwesties met de artsen.
De RGD weigert een passage in de cao te verduidelijken. De VRA eist inzage in het onderzoekrapport en terugdringing van de strafmaatregel.
De RGD gaf in haar beantwoording aan het woord ‘SZF abonnementsbijdrage’ niet te verduidelijken, maar verwees naar een akkoord van tien jaar geleden. ‘In dat akkoord wordt het woord ‘SZF abonnementsbijdrage’ ook niet verduidelijkt’, zegt Cruden.

error: Kopiëren mag niet!