Files en wegverzakkingen baren bewoners Houttuin zorgen

De bewoners van ressort Houttuin in het district Wanica maken zich zorgen over de lange files elke ochtend op de Martin Luther Kingweg (Highway) vanaf de Parakreek tot Latour. Nu de verbindingswegen tussen de Indira Gandhiweg en Highway geasfalteerd zijn, vermijden de bewoners van de ressorten Lelydorp en De Nieuwe Grond de files op de Indira Gandhiweg en kiezen de Highway als vluchtweg. Door deze verschuiving zit het verkeer van Highway nu elke ochtend vast. De voorzitter van de ressortraad Houttuin, Ramdew Gajadien, is op de hoogte van dit probleem. Op de laatstgehouden hoorzitting binnen dit ressort is het probleem ook besproken. Gajadien zegt dat er op korte termijn enkele uitvalswegen naar de Sir Winston Churchillweg geasfalteerd moeten worden, zodat die ook een deel van het verkeer kunnen verwerken. ‘Wegen als de Jaikrishneweg, Boschreitzweg en de Dwarkaweg moeten spoedig verhard worden, zodat een deel van het verkeer naar de Sir Winston Churchillweg gedirigeerd kan worden.’ Een andere oplossing zou volgens Gajadien zijn het inzeeten van meer NVB-bussen in de verschillende wijken, zodat de bevolking eerder het openbaar vervoer kiest dan reizen met een eigen voertuig.
Verzakkingen
Een andere probleem dat voor veel gevaar zorgt, is het voorkomen van wegverzakkingen op de nieuw geasfalteerde wegen. Wegen als de Dageraadweg, de Tout Lui Fautkanaalweg en de Sir Winston Churchillweg zijn levensgevaarlijk door de grote kuilen op deze asfaltwegen. De meeste verzakkingen zijn veroorzaakt door zwaarbeladen vrachtwagens van betonproducenten in de omliggende gebieden. Gajadien heeft het ministerie van Openbare Werken voorgesteld om een speciale weg in orde te maken voor zwaarmaterieel. Deze is de Tout Lui Fautkanaal links. ‘Die is hooggelegen en moet alleen verhard worden. De grote trucks kunnen ongehinderd van daaruit hun route afleggen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!