VHP installeert kernbesturen in alle ressorten Nickerie

2VHP
2VHP (2)Op zondag de VHP gehouden.Tussen 11:00uur en 14:30 uur heeft de VHP in totaal 24 kern besturen gekozen. Voor de begeleiding van de verkiezingen waren er vijf hoofdbestuursleden van de VHP naar Nickerie afgevaardigd waardoor de verkiezingen simultaan tegen 11:00 uur konden beginnen.De opkomst was in alle ressorten heel goed te noemen. De 24 kernen bestaan uit meer dan 250 personen per kern en de kernbesturen bestaan allen uit maximaal 13 uit personen.

error: Kopiëren mag niet!