RGD-directeur: “Maatregel tegen dokter Manna zal niet teruggedraaid worden”

Directeur Maaltie Sardjoe van de Regionale Gezondheidsdienst geeft in een gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat de maatregel die tegen de arts S. Manna getroffen is, niet teruggedraaid zal worden. Zij heeft daarom geen boodschap aan de 900 bewoners van Henarpolder die dreigen met acties. De maatregelen waren volgens de RGD-directeur noodzakelijk. Sardjoe zou beschuldigd worden van het treffen van onterechte disciplinaire maatregelen tegen de arts. Volgens Sardjoe was het noodzakelijk een onderzoek te laten instellen. Dit is de voornaamste reden waarom de arts gedurende twee weken geen werkzaamheden mocht verrichten. Op basis van dit onderzoek is op 20 februari besloten om Manna voor 5 dagen te schorsen.
Sardjoe heeft de arts per eind januari buiten functie gesteld voor twee weken. Zij heeft eerder tegenover Dagblad Suriname bevestigd dat er veel klachten waren jegens de arts en dat er een onderzoek ingesteld zou worden in de periode dat de arts buiten functie was gesteld. Het onderzoek zou moeten uitwijzen of er wel of geen maatregelen tegen de arts getroffen moesten worden. Dit onderzoek is afgerond en Manna is voor 5 dagen geschorst. Intussen blijven de bewoners van Henarpolder pleiten voor de terugkeer van de dokter. Ruim 900 bewoners hebben een protestbrief ondertekend die zij hebben gericht aan de directeur en het bestuur van de Regionale Gezondheidsdienst in Paramaribo en districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie. De arts was vanaf begin februari op non actief voor 2 weken, maar toen hij op maandag weer op zijn poli kwam, werd hij gebeld door RGD Paramaribo om de poli te verlaten. De arts is vanaf die dag geschorst voor een week. De bewoners hebben in hun brief aangegeven dat als de arts maandag niet terugkeert op zijn poli, zij zullen overgaan tot acties. Het is niet duidelijk wie klachten over deze arts heeft ingediend bij de RGD, aangezien de bewoners van Henar juist zijn terugkeer eisen.
Enkele ontevreden patiënten hebben aangegeven dat zij onder andere over zullen gaan tot het barricaderen van de Henarbrug. Zij willen weten waarom de arts op non actief is gesteld en geschorst. Volgens hen zou de arts altijd correct gehandeld hebben tegen zijn patiënten. Ook zijn zij van mening dat de Cubaanse arts, die momenteel beschikbaar is op de poli van Manna, geen diensten moet verlenen, omdat de communicatie moeilijk gaat. Manna zou ruim 20 jaar hun vertrouwde huisarts zijn. Vrijdagmiddag kwam de groep bijeen om te beslissen welke acties men zal ondernemen, in geval dokter Manna maandag niet op zijn poli terugkomt.
FR

error: Kopiëren mag niet!