Geslaagde openbare lezing ‘Aspecten van Suïcidepreventie’

SAMSUNGOnlangs heeft er een openbare lezing plaatsgevonden, georganiseerd door het Institute for Graduate Studies & Research, aan de Anton de Kom Universiteit. Het thema was aspecten van suïcidepreventie. Er waren een drietal sprekers, waarvan een tweetal uit Nederland overgekomen was om hun kennis te delen met Suriname. De rode draad over de hele avond was het leren omgaan met eigen en andermans emoties. Elke cultuur uit dit in verschillende vormen, waarbij elke cultuur hun eigen beoordelende waarden hebben.
Zo sprak drs. Guy Couturier over preventie van suïcide en het belang van een vroege emotie regulatie. Hij besprak over het model waarbij alle zoogdieren gelijkaardige primair-proces emotionele circuits hebben. Het model legt uit hoe beloning en bestraffing effecten hebben op hoe men in het latere leven omgaat met emoties en emotionele problemen.
Hij legde dan ook uit hoe emoties van zeer jonge kinderen in de diverse (sub-)culturen worden ondersteund en geaccepteerd. In een Suriname is dit makkelijker te onderzoeken waarbij de verschillende culturen naast elkaar leven.
Door de hele Caraiben, ook in Suriname, is er wel een trend bestaat waarbij spelen een minder belangrijk aspect wordt en daarnaast ouderlijk toezicht minder wordt. De tv staat in de opvoeding steeds centraler.
Het belang van rouwverwerking
Professor dr. Jos de Keijser, besprak de problematiek van rouwverwerking. Hij stipte aan dat ongeveer 50% problemen heeft met rouw. Achterblijvers hebben 10x meer risico om zelf suicidaalgedrag te vertonen. Vele zijn zich niet bewust dat er rouwtaken bestaan waaraan voldaan moet worden om het te kunnen verwerken. Zo is het aanvaarden van het overlijden, de pijn en verdriet die erbij gepaard gaat doorleven. Vervolgens moet men zich aanpassen aan de nieuwe situatie waarbij de gene die zelfmoord heeft gedaan niet meer aanwezig is om vervolgens de draad weer op te kunnen pakken.
Voor de achterblijvers van zelfdoding ontwikkelt zich een complexe rouw, waarbij een meer gerichte behandeling voor bestaat. Yoga en mindfulness zijn manieren om met de rouw om te gaan. In klinisch psychologische hulp, kan er ook behandel worden met CGT (Cognitief Gedrags Therapie) waarbij de manier van denken wordt aangepakt. Ook wordt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ingezet. Door de ogen bepaalde beweging te laten maken, worden in de hersenen zones geactiveerd die emoties verwerken.
Het Suïcide Preventie Programma van Suriname
Dr. Maltie Algoe, MPH sprak over het Suriname Suicide Preventie Programma en gaf aan hoe belangrijk het probleem is aangezien het doodsoorzaak nummer 1 is onder adolescenten. Er is een stijgende trend in het aantal opnamen ten gevolgen van zelfmoordpogingen. De meeste gevallen worden gedaan door mannen en met name in de Hindoestaanse cultuur (71% van de gevallen), hoewel het bij de Marrons aan het stijgen is. Voornamelijk in landbouwgebieden is het gebruik van vergif een veel voorkomend verschijnsel, waarbij ongeveer 90% van de gevallen overlijd. Vaak wordt er vooraf alcohol genuttigd.
Het Preventie Programma concentreert zich dan ook in drie gebieden, namelijk op decentralizatie van zorg, zodat de nodige hulp makkelijker en sneller de mensen bereikt. Integratie van mentale gezondheidszorg waarbij richtlijnen en protocollen in de psychiatrische gezondheidszorg wordt geïmplementeerd. Versterken van informatie systemen is het laatste strategische gebied, waarbij datacollectie geïntegreerd wordt in de gezondheidszorg en deze gegevens geevalueerd en gemonitored.

error: Kopiëren mag niet!