Nog data nodig van ministeries voor situatie MDG’s

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eerste workshop betreffende de Millennium Development Goals (MDGs) 2014 voor Suriname georganiseerd. Het doel van deze workshop is om het eerste ontwerp van het MDG 2014-rapport met alle relevante stakeholders te bespreken. Er zijn eerder al twee rapporten geweest in 2005 en 2009. Ten aan zien van het rapport blijkt dat er nog wat informatie binnen moet komen, zegt Jacqlien Warso, UN focal point van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor dit moment kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan wat betreft de stand van zaken, zegt Warso. Niet alle data zijn binnen en er moet nog geanalyseerd worden. Dan pas kan worden geconcludeerd als er vooruitgang is geboekt wat betreft de ontwikkelingsdoelen (MDG’s) vanaf 2005. In 2009 was er progressie geconstateerd wat betreft de goals onderwijs en volksgezondheid. Warso zegt dat het wel altijd beter kan. ‘Onderwijs en volksgezondheid in het binnenland kunnen nog altijd beter’, zegt Warso.
De millenniumdoelstellingen, ofwel United Nations Millennium Development Goals, richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. Regeringsleiders van 191 landen hebben in september 2000 de United Nations Millennium Declaration ondertekend. De millenniumdoelstellingen zijn vertaald in acht concrete doelen, die – tenzij anders vermeld – in 2015 moeten worden behaald. Per doel zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, die apart te meten zijn. De vooruitgang wordt gemeten ten opzichte van de situatie in 1990.
Foto tekst: Vertegenwoordigers van ministeris en organisaties die zullen werken aan de laatste hand van de resultaten van de Millenium Development Goals. FOTO: Randamie
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!