Korpschef niet ontevreden met prestatie KPS 2013

Naar aanleiding van een artikel verschenen in Dagblad Suriname, de dato 3 februari 2014, met als kop “Korpschef niet tevreden met prestatie KPS” wenst de Publiciteits- en Informatiedienst van de politieorganisatie als volgt te reageren. ‘Als de lezers slechts zouden afgaan op de kop van het artikel, zouden zij inderdaad geloven dat de korpschef ontevreden is over zijn medewerkers. Echter zal men na het lezen van het artikel tot een andere conclusie komen. Namelijk dat de korpschef heeft aangegeven dat in het jaar 2013 het aantal overvallen drastisch gestegen is en dat de gevallen van berovingen en inbraken hoog blijven. Voorts dat het KPS nog steeds te maken heeft met ongeveer 4.000 inbraken en ongeveer 1.000 berovingen op jaarbasis.’
‘De politiechef heeft daarnaast ook aangegeven dat het oplossingspercentage van zaken met 20% verhoogd is in 2013. Dat het aantal aanhoudingen en ingevorderde rijbewijzen in het jaar 2013 ook drastisch zijn verhoogd. De korpschef heeft zichzelf en de rest van het KPS als uitdaging meegegeven om voor het jaar 2014 de inbraken en berovingen met tenminste 20 % omlaag te brengen en dat de aanklachten tegen de politie ook met tenminste 20 % omlaag moeten gaan. Deze opmerkingen heeft de korpschef gemaakt tijdens de “Police Award Night 2013” op vrijdag 31 januari van dit jaar.’
‘De conclusie vanuit de politieorganisatie is dat de kop van het artikel ongelukkig gekozen is en niet past bij de strekking van het artikel.’
De politie publiciteitsdienst heeft gemeend om op het artikel van Dagblad Suriname te reageren omdat vandaag in een ingezonden stuk op Starnieuws met als kop “Alweer een bizarre moord” is aangegeven dat de korpschef ontevreden is over het KPS. Waarschijnlijk is de schrijfster van dit stuk afgegaan op het artikel verschenen in Dagblad Suriname van 3 februari dit jaar.
Reactie Dagblad Suriname
Uit de woorden van de korpschef op 31 januari kon inderdaad geproefd worden dat hij niet tevreden was met de resultaten. Vandaar dus dat hij ook de uitdagingen voor 2014 aangaf. Dit duidt alleen op correctheid van de functionaris. Als het de taak is om criminaliteit te bestrijden, dan kan men nimmer tevreden zijn met een oplossingsgraad van 35%, zoals aangegeven op de jaarafsluiting van het KPS. Berichten moeten ook in extenso worden gelezen en men moet zeker niet alleen naar koppen kijken en dit gaan citeren. Het bericht is correct geschreven en goed en volledig lezen zal nimmer tot enige verwarring leiden, zoals dit persbericht zelf aangeeft. Verder is Dagblad Suriname op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het feit dat een ingezonden stuk, afkomstig van een academicus, een kop citeert en zaken uit het bericht van Dagblad Suriname uit hun context haalt.

error: Kopiëren mag niet!