Governor Hoefdraad: ‘Aangekondigde drastische aanpassingen positief signaal’

1Moodys1De president van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad , ziet de aangekondigde drastische aanpassingen van de begroting over het jaar 2014 door minister Andy Rusland als een positief signaal. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat vooral de staatsuitgaven worden teruggebracht. Hij hoopt dat op die manier de stabiele outlook wordt geconsolideerd, opdat gewerkt kan worden aan een upgrade van de vooruitzichten van Suriname. Het ratingbureau Moody’s heeft onlangs Suriname’s credit rating aangepast. Het vooruitzicht van Suriname is verlaagd van ‘positief’ naar ‘stabiel’. De verandering van positief naar stabiel heeft te maken met de verslechtering van de staatsfinanciën, de stijgende schulden, de daling van de grondstofprijzen, en het feit dat lagere grondstofprijzen en het begrotingstekort de korte termijn voordelen van het geplande Suriname Spaar- en Stabilisatiefonds beperkten.
In een uitgegeven persbericht van de Centrale Bank van Suriname wordt aangegeven dat het ratingbureau heeft vastgesteld dat de lagere grondstofprijzen de staatsfinanciën hebben beïnvloed.
Economische groei
Onlangs heeft het mijnbouwbedrijf Iamgold aangegeven dat ze de geplande investeringen, vanwege de verlaagde goudprijzen en de hoge productiekosten, zal uitstellen tot 2015/2016. Uit diverse bronnen heeft de redactie ook mogen vernemen dat de goudprijzen de komende periode niet zullen stijgen en dat Newmount in Suriname, opererende onder Surgold, haar geplande investeringen ook zal uitstellen. Dit brengt met zich mee dat werkgelegenheid en meer inkomsten voor de staat, de komende periode zullen uitblijven. Op basis van onder andere de investeringen in de goudsector was de verwachting dat Suriname een economische groei van 4% zou hebben over het jaar 2014. De vraag die hier gesteld kan worden, is of de voorspelde economische groei van 4% niet bijgesteld moet worden. Het ratingbureau gelooft dat het risico voor verdere fiscale ontsporing in 2014 gematigd blijft. Ze wijst er verder op dat de economische groei sterk is en zal blijven op ongeveer 4.5% gedurende 2014–2015. Ze merkt wel kritisch op dat de staatsfinanciën van Suriname aanzienlijk zijn verzwakt.
Rating opwaarderen
Volgens Moody’s kan de rating van Suriname in de toekomst worden verhoogd als het begrotingstekort wordt teruggebracht niet alleen, maar ook indien aanzienlijke besparingen zijn gegenereerd in het Spaar- en Stabilisatiefonds, of als de institutionele versterking van het begrotings- en fiscaal raamwerk zorgt voor verminderde fiscale volatiliteit.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!