Moody’s: Staatsfinancien aanzienlijk verzwakt

Het ratingbureau Moody’s publiceerde gisteren haar meest recente herziening van Suriname ’s credit rating. In het persbericht bevestigt Moody’s Suriname’s Ba3 rating en veranderde het vooruitzicht van positief naar stabiel. Volgens Moody’s werd de verandering van positief naar stabiel ingegeven door de verslechtering van de Staatsfinanciën en de stijgende schulden, door de daling van de grondstoffenprijzen, en door het feit dat lagere grondstoffenprijzen en het begrotingstekort de korte termijn voordelen van het geplande Suriname Spaar- en Stabilisatiefonds beperkten. Het ratingbureau stelt ook vast dat de lagere grondstoffenprijzen de Staatsfinanciën hebben beïnvloed, maar gelooft dat het risico voor verdere fiscale ontsporingen in 2014 gematigd blijft. Terwijl het ratingbureau erop wijst dat de economische groei sterk is en zal blijven op ongeveer 4,5 % gedurende 2014-15, merkt zij op dat de staatsfinanciën van Suriname aanzienlijk zijn verzwakt. Moody’s concludeert dat de rating in de toekomst kan worden opgewaardeerd als het begrotingstekort wordt teruggebracht, indien aanzienlijke besparingen zijn gegenereerd in het Spaar- en Stabilisatiefonds, of als de institutionele versterking van het begrotings en fiscaal raamwerk zorgt voor verminderde fiscale volatiliteit. Volgens Governor Gillmore Hoefdraad is de aangekondigde drastische aanpassing van de begroting 2014 door Minister Andy Rusland, vooral mikkend op het terugdringen van de uitgaven, een positief signaal en hoopt dat op die manier de stabiele outlook wordt geconsolideerd en gewerkt kan worden aan een upgrade.

error: Kopiëren mag niet!