‘VHP voert op constructieve wijze oppositie’

1 VHP voert oppositie constructiefDe voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) heeft besloten geen vergaderingen uit te schrijven alvorens een coalitietop gehouden wordt om het quorumprobleem op te lossen. Chandrikapersad Santokhi, parlementariër en voorzitter van de VHP, om een reactie gevraagd, voert de samenleving terug naar drie en een half jaar geleden toen de regering gevormd moest worden. ‘De regering, met name de president, is gegaan voor een brede samenstelling van de coalitie. Ze zijn uiteindelijk gekomen op 36 zetels, omdat men een stabiele regering wilde hebben, een regering met enorm veel draagvlak.’ Santokhi geeft aan dat de oppositie vanaf dag 1 is genegeerd. Ook bij de verkiezingen van de president heeft de oppositie haar beklag gedaan over het feit dat er mogelijk sprake was van corruptie en manipulatie. Hierover zou ze zijn genegeerd. De verkiezingen van de president en de voorzitter van het parlement zouden op basis van onzuivere handelingen zijn gebeurd. De oppositie heeft hiertegen geprotesteerd en ze zou genegeerd zijn. “Wij van de VHP hebben altijd gezegd dat wij een constructieve oppositie voeren”, zegt Santokhi. Dit houdt in dat als de regering met goede plannen, goede wetten en een goed programma komt, ze de ondersteuning van de oppositie in landsbelang te allen tijde zal krijgen.
Coalitie, laat je kracht zien!
Zo heeft de oppositie haar ondersteuning verleend bij de aanname van de PSA-wet en het opzetten van een cassavefabriek. Santokhi is niet tevreden met de behandeling die de oppositie krijgt, vooral als gekeken wordt naar de behandeling van de amnestiewet en de gouddeals. De oppositie heeft namelijk goede suggesties gedaan, die niet zijn overgenomen. “Wat is er aan de hand? Als jij ervan uitgaat dat je als regering met een brede participatie van parlementariërs in een coalitie van 36 zetels zelf kan reageren, laat je kracht zien! Laat quorum ook zelf gerealiseerd worden door jouw mensen”, zegt Santokhi verder. Hij geeft aan dat dit politieke inzicht is ontwikkeld op basis van de bejegening. Het quorumvraagstuk moet volgens hem niet alleen gezien worden als een technisch vraagstuk. “Dat verhaal van ‘jullie zijn parlementariërs en jullie behoren in het parlement te zijn, want jullie worden betaald’, is het juridisch technische. Wij zijn in de politieke arena en als je in de politieke arena bent en je wil je kracht en je macht naar de oppositie demonstreren, doe het dan! Haal quorum op je eigen kracht”, benadrukt de VHP-topman. Op deze manier wil de oppositie de samenleving tonen dat een regering met 36 zetels elke dag politiek draagvlak aan het missen is. “A ne go bung nanga a regering”, meent de VHP’er.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!