Bewoners Livorno ondervinden stankoverlast

De bewoners van Livorno omgeving Sir Winston Churchillweg ondervinden al enige tijd hinder van stankoverlast. Er is een visverwerkingsbedrijf in de omgeving en de geur, die als gevolg van de werkzaamheden naar buiten komt, is voor de bewoners ondraaglijk. De politie van Livorno is hiervan op de hoogte. De ondernemer is een aantal keren gewaarschuwd door de politie, maar elke keer beroept hij zich op zijn vergunning. Volgens de ondernemer voldoet hij aan de geldende voorwaarden en mag hij zijn werkzaamheden ongestoord uitvoeren. De klagende burgers hebben het afgelopen weekend hun huizen vanwege de stank moeten verlaten. Dit probleem wordt steeds erger en er komt maar geen oplossing. Het is zo erg dat de buren niet behoorlijk kunnen eten. Ook gewassen kleren krijgen een onaangename geur. In deze vragen de bezorgde buurtbewoners zich af wie de kosten zal vergoeden. Ze worden beperkt in hun woongenot.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!