BBGO zeer ontstemd om verklaring vicepresident

Het bestuur van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft niets goed te zeggen over de verklaring van vicepresident Robert Ameerali. De vp was op verschillende televisiestations met deze verklaring. Armand Deekman, voorzitter van de BBGO, zegt dat de bond langer dan een jaar geleden contact heeft gemaakt met de vp, maar er kwam nooit een reactie van die zijde. ‘Dat de vp ineens met een verklaring op tv komt, is niet elegant te noemen’, volgens Deekman.
Ameerali liet in een tv-programma middels cijfermateriaal zien dat de gepensioneerden 46% vooruit zijn gegaan sinds 2011. Daarna kwamen de gepensioneerden in aanmerking voor een ‘TWK’ van 10%, welke van aflopende aard was. De vp gaf aan in zijn verklaring, dat het logisch was dat de pensioenen terug zouden gaan tot het bedrag van voor de TWK. Uit zijn verklaring was niet te halen dat de bond nog enige oplossing mag verwachten. Integendeel gaf de vp aan dat nu andere organisaties aan de beurt zijn.
Deekman zegt dat de verklaring van Ameerali geen nieuws is en dat hij de plank helemaal mis slaat. ‘Bij de BBGO gaat het helemaal niet om de 46% verhoging en de TWK. Als de vp behoefte heeft om ons een verklaring te geven, waarom reageert hij niet op onze brieven of uitnodigingen’, vraagt de gebelgde Deekman zich af. Het gaat bij de bond om de welvaartvastheid van de pensioenen van gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelden. Ze willen dat dit met terugwerking tot januari 2012 wederom door de regering in een staatsbesluit wordt gegarandeerd. Zij staan ook erop dat de regering alsnog de 10% verhoging van de actief dienende ambtenaren met ingang van januari 2012 laat doorwerken op de pensioenen van de gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelden.
De president heeft beloofd de zaak door te sturen naar het Tripartiet Overleg en deze op te lossen. Bij Deekman bekruipt het gevoel dat Ameerali de opinie van de president en de publieke opinie negatief probeert te beïnvloeden. ‘Volgens de verklaring van de vp wordt een beeld geschetst alsof de gepensioneerden een geweldig bedrag aan pensioen krijgen’, vindt Deekman.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!