Stimuleren van zelfbouwwerkzaamheden lage inkomens

Het Lisp, Low Income Shelter Program, heeft onlangs een nieuwe folder gelanceerd en een evaluatiebijeenkomst gehouden met de diverse stichtingen waar zij mee samenwerkt. Lisp is een werkarm van het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting en richt zich op het bestrijden van armoede in ons land.
Criteria
Zo kunnen armlastigen terecht bij het Lisp voor een subsidie als zij bijvoorbeeld een huis willen bouwen of renoveren. De subsidie bedraagt SRD 10.000 en aanvragers dienen wel in staat te zijn 10% van het bedrag in te leggen. Het afhandelen van een subsidieaanvraag duurt ongeveer 2 maanden. Volgens mw. Baptist, directrice van Lisp, kan het soms wat langer duren. ‘Armlastigen hebben die SRD 1000 soms niet meteen. Het is namelijk wel een voorwaarde voor het krijgen van die subsidie, en dan duurt het wat langer.’ Bij de afhandeling van aanvragen wordt er verder ook gekeken naar nationaliteit. Iemand moet Surinamer zijn en bijvoorbeeld niet onder 21 jaar zijn. Huurders komen niet in aanmerking, omdat de huiseigenaar verantwoordelijk is voor de staat waarin het huis verkeert. Verder kijkt men ook naar de gezinssamenstelling.
Verbeterpunten
Tijdens de evaluatie kwamen er diverse verbeterpunten naar voren. ‘Van onze partners hoorden wij bijvoorbeeld dat het bedrag van SRD 10.000 te laag is, ze willen meer. Verder loopt men er regelmatig tegenaan dat een van onze regels is dat er maar een huis op een erf mag staan. Vaak staan er meerdere huizen op een erf natuurlijk.’ Tevens kwam er ook naar voren dat iemand soms een tweede subsidie nodig heeft, maar dat een van de criteria bijvoorbeeld is dat men niet eerder een woningbouwsubsidie heeft ontvangen.
Maatregelen
Na het verkrijgen van een subsidie wordt er ook daadwerkelijk gekeken of het geld op de juiste bestemming komt. ‘Het is weleens voorgevallen dat iemand een subsidie kreeg en het voor iets heel anders gebruikte. In zulke gevallen hebben wij een boete die wij opleggen. Het geld komt namelijk van een lening, die de regering heeft afgesloten met de IDB en het moet gewoon worden terugbetaald. Dat gebeurt met onze belastingcenten en misbruik kunnen we dus niet toestaan’, aldus Baptist.
Krishan Vinodsingh

error: Kopiëren mag niet!