‘VHP in nieuwe politieke combinatie zeker van verkiezingswinst’

1VHP in nieuwe politieke combinatie verzekerd van verkiezingswinst.1Hoewel er nog geen nieuwe politieke combinatie is geformeerd waar de VHP deel van uitmaakt, is VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zeker van een regeerbare meerderheid bij de verkiezingen in 2015. Opvallend is dat bij de vraag of de VHP wel in zee wil gaan met de NDP, de VHP-topper nimmer de naam van deze partij in de mond neemt. De NDP heeft inmiddels, zonder de resultaten van de verkiezingen af te wachten, gesteld dat zij Desi Bouterse wederom zal voordragen als presidentskandidaat. ‘We hebben nog 1 jaar en 4 maanden te gaan naar de verkiezing en als wij naar het politieke veld kijken en luisteren naar de gevoelens in de samenleving, dan is men al moe van het corruptiebeleid van deze regering, die elke dag instabieler wordt’, zegt Santokhi. ‘Daarom hebben wij de overtuiging dat wij, de nieuw te vormen combinatie, de verkiezingswinst zullen behalen met direct een regeerbare meerderheid, waardoor we nu geen discussie nodig hebben over met wie wel of niet samen te werken na de verkiezing, omdat dat nu niet speelt’, aldus Santokhi.
Samenwerkingsconvenant met partijen
Het streven is om een combinatie te formeren die direct in één keer een regeerbare meerderheid behaalt door middel van goede samenwerkingsafspraken. Dit zal niet alleen op DNA-, DR- en RR- niveau het geval zijn, maar ook door een brede betrokkenheid van een ieder voor een sterke regering. ‘Sterke regeringsinstituten, sterke overheidsinstituten, sterke pilaren van de rechtsstaat, sterk internationaal en regionaal beleid en sterke gemeenschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning’, daar gaat het om verduidelijkt de VHP-topman.
‘Mocht dit niet in één keer gehaald worden na de verkiezingsuitslag’, hetgeen Santokhi niet verwacht, ‘dan zal aan de hand van de stembusuitslag en de wil van het volk, de nieuwe situatie, de nieuwe omstandigheid en de nieuwe uitdaging tegemoet getreden worden met dezelfde politieke agenda namelijk hoe het Surinaams belang en een goede toekomst voor de Surinaamse natie het beste te dienen’. ‘We zullen dan als combinatie ons hierover buigen en zullen de betrokken partijen conform het medezeggenschapsbeginsel hun besturen, structuren en organen moeten raadplegen voor de juiste beslissing’, zegt Santokhi verder.
De VHP-topman geeft aan dat niet uit het oog verloren moet worden dat het hoofdbestuur van de VHP, na gedegen advies te hebben verkregen van ter zake deskundigen en na haar partijorganen te hebben gehoord, beslist heeft om de verkiezingen van 2015 in te gaan in een nieuwe politieke combinatie. Men is thans bezig om met bestaande en toekomstige partners gesprekken te voeren om deze combinatie te vormen.
Commissie ter voorbereiding geïnstalleerd
Een commissie, die geïnstalleerd is door de leiding van het Nieuw Front, bestaande uit vertegenwoordigers van meerdere politieke partijen, is bezig om de visie, de doelstellingen, de issues, de naam en de contouren voor de samenwerking uit te werken, die als advies aangeboden zullen worden aan de partijen die deel uit gaan maken van de nieuwe politieke combinatie.
‘De partijen die gaan samenwerken in de nieuwe politieke combinatie, moeten zoveel mogelijk achter deze zaken kunnen staan voor een hechte samenwerking en uiteraard gaan wij voor een stabiele en sterke regering, die in eenheid een duurzaam beleid kan garanderen’, aldus VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!