Satca kampt met tekort aan gekwalificeerd kader

De Suriname Air Traffic Controllers Association (Satca) heeft al een tijdje te kampen met een tekort aan gekwalificeerde instructeurs om een aanvang te kunnen maken met de opleidingen van acht area controllers tot bevoegde instructeurs. Tijdens de laatstgehouden besprekingen op 25 en 26 januari 2013 onder leiding van vicepresident Robert Ameerali en Eddy Jozefzoon omtrent opleidingen voor luchtverkeersleiders, waaraan de Satca ook heeft geparticipeerd, zijn partijen tot een korte termijnoplossing gekomen. Deze hield onder andere in het aantrekken van buitenlandse trainers voor de duur van drie weken voor het verzorgen van de training van de acht area controllers tot ‘authorized instructors’. Tevens heeft de organisatie sinds februari 2013 vier gepensioneerde luchtverkeersleiders onder contract in dienst genomen met de bedoeling de onderbezette afdelingen te bemannen, waardoor de area controllers de ruimte zouden krijgen voor de te volgen trainingen. ‘Dit heeft zijn doel gemist en is verspilling van financiële middelen geweest, met als resultaat grote ontevredenheid en nog meer demotivatie, doordat er geen zicht is op opheffing van de zware onderbezetting en carrières die reeds geruime tijd gestagneerd zijn.’
Momenteel telt de luchtvaartautoriteit maar twintig luchtverkeersleiders en acht assistenten voor de drie werklocaties. Ook zijn de radarinstallaties (ter waarde van USD 11 miljoen) die sinds 2011 zijn aangeschaft, niet ingezet voor operationele diensten, omdat niemand de radartraining heeft mogen volgen, noch de bevoegdheid (het radarbrevet) bezit. Hierdoor lijdt de Staat aan inkomstenderving. Het verschaffen van de Radar Control Service zou verdubbeling van de inkomsten in valuta betekenen (van USD 250 naar USD 500 per vliegbeweging). Verder zal het gebruik van de radar resulteren in een veiliger en efficiënter managen van het vliegverkeer.
De Satca is voorts niet te spreken over het feit dat het nieuw gekozen bestuur onder leiding van C. Sabajo nog steeds niet voor kennismaking door het waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst en de minister van TCT is ontvangen.

error: Kopiëren mag niet!