Nieuw afdelingsbestuur voor SPA Wanica

De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) heeft op zaterdag 1 februari een bijeenkomst gehad in het district Wanica. Tijdens de bijeenkomst werd het nieuwe afdelingsbestuur gekozen, waarbij Duco Amiemba werd herkozen tot voorzitter van de afdeling Wanica. Het grootste deel van het zittende bestuur van Wanica had zich herkiesbaar gesteld. De kandidatenlijst werd ondersteund door drie kernen, namelijk die van Saramaccapolder, De Nieuwe Grond en Sunny Point.
Amiemba benadrukte de verantwoordelijkheid van ieder lid van de SPA. ‘Als je als lid je statutaire verplichting tot het betalen van contributie niet nakomt, dan heb je ook geen recht om de partij te bekritiseren en zeker niet in het openbaar’, aldus Amiemba. Hij riep partijgenoten op om gebruik te maken van de structuren van de partij en om met de partijleiding te communiceren over hun ideeën in verband met de verdere groei van de organisatie.
Joyce Williams, centraal hoofdbestuurslid van SPA, riep het district Wanica op om de gedachte van decentralisatie door te voeren om zo de potentie van het district volledig te benutten. ‘De SPA heeft in Wanica een heel sterke positie en deze moet zichtbaar zijn in de totale organisatie van de politieke partij’, zegt Williams.
Vervolgens sprak SPA-voorzitter Guno Castelen over de belangrijke rol die zijn partij nog steeds te vervullen heeft in Suriname ‘zolang er nog onrecht bestaat tegen werknemers in dit land’. Hij had het over het ontbreken van sociale zekerheden voor contractors, werkloosheid onder jongeren en het doorsluizen van winsten door grote bedrijven naar het buitenland.
Jongerenvoorzitter Ratna Soekhoe verklaarde dat jongeren meer moeten deelnemen aan en meebeslissen in de politiek. ‘Dit begint al bij de keuze van je studie. Zo kan je een belangrijke bijdrage leveren in ons land.’ Soekhoe kondigde aan dat de jongerenafdeling bezig is met de voorbereiding van een lezing over onderwijs in ons land.
Sara Van Obbergen

error: Kopiëren mag niet!