Reorganisatie Korps Politie Suriname deze week een feit

Korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie gaf in zijn toespraak tijdens de Police Awards Night op vrijdag te kennen dat het Korps Politie Suriname midden in een reorganisatieproces zit en dat deze week een reeks belangrijke veranderingen binnen het korps zullen worden doorgevoerd. Het korps zal verdeeld worden in vier regio’s en zullen er verder ook speciale diensten in het leven worden geroepen. Maar de eerste concrete stappen worden officieel maandag gezet. Bij de selectie van de leidinggevenden van dit proces is heel goed gekeken naar kwaliteit. Er is speciaal gelet op mensen die anderen kunnen inspireren en motiveren om hogere prestaties neer te kunnen zetten. “Een paar van de mensen die hier zitten zullen verheven worden tot deel van de korpsleiding en er wordt veel van deze geselecteerden verwacht”, zei de politiebaas. In sommige gevallen weten de geselecteerden niet dat ze gekozen zijn, maar heel spoedig zal alles heel duidelijk worden. Zo zullen er twee directeuren binnen het KPS worden benoemd, een plaatsvervangend korpschef of directeur Operaties en een directeur Beleidsvoorbereiding & Beheer. Agnes Daniël wordt aangesteld als directeur Operaties en Krishna Mathoera als directeur Beleidsvoorbereiding & Beheer. De korpschef blijft verantwoordelijk voor tucht- en disciplinaire zaken en zal hij samen met Justitie & Politie-minister Edward Belfort en procureur-generaal Subhaas Punwasi het beleid van de politie bepalen. Het reorganisatieproces binnen het Korps Politie Suriname is al twee en een half jaar aan de gang.

error: Kopiëren mag niet!