Minister Relyveld werkt aan ordening houtsector

De afgelopen week is er een tweetal controleposten van de SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht) geopend aan de Brownsweg en het Tibiti-gebied. Minister Steven Relyveld van RGB (Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer) geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat deze ontwikkeling prijzenswaardig is. ‘Wij zorgen voor duurzaam bosbeheer’, geeft de minister aan. Een van de activiteiten voor duurzaam bosbeheer is zoveel als mogelijk controleposten opzetten. Dit is nodig om de illegale houtkap te voorkomen, die wordt ondernomen door verschillende mensen die zich niet houden aan de regels.
Houtprijzen
Relyveld beaamt dat de houttarieven zijn aangepast dan wel verhoogd. De prijzen zijn aangepast om ordening te brengen in de houtsector. Op de vraag hoe wordt omgegaan met de mensen die het niet eens zijn met de aangepaste houttarieven, geeft hij aan dat met de mensen gepraat zal worden. Uitleg waarom de prijzen zijn verhoogd, zal hij zeker geven aan de groep die het niet eens is. De prijzen varieerden tussen SRD 0.025 en SRD 0.10 per hectare per jaar. Thans is deze verhoogd naar SRD 20 per hectare per jaar, hetgeen volgens de minister een redelijk bedrag is.
Gronduitgifte
De minister geeft verder aan dat voor wat betreft gronduitgifte, hij de achterstand zoveel als mogelijk probeert in te lopen. Op de vraag hoeveel grondbeschikking hij zal uitreiken, geeft hij als antwoord dat hij de getallen en de statistieken niet bijhoudt. Het stemt de minister goed als hij mensen kan helpen, die jarenlang op een grondbeschikking wachten. Hij zorgt er ook voor dat de normale aanvrager binnen een redelijke termijn geholpen wordt. Opmerkelijk is dat de voorgangers van minister Relyveld, de ex- ministers Martinus Martosatiman en Ginmardo Kromosoeto, ook allen bij hun aantreden hebben aangegeven ordening te zullen brengen in de houtsector alsook het grondbeleid, hetgeen in de praktijk miniem is gebleven. Bij minister Relyveld echter is er een toename te bespeuren in het aantal uitgereikte grondbeschikkingen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!