President Bouterse terug in Suriname

President Bouterse is zondag aangekomen in Suriname. Het staatshoofd vertoefde samen met minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken op Cuba voor het bijwonen van de tweede vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Celac). President Desi Bouterse, vergezeld met Buza-minister Winston Lackin en ambassadeur Ike Antonius, heeft in aansluiting op het bijwonen van de tweede vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, op 30 januari een ontmoeting gehad met de president van Cuba, Raul Castro, en de legendarische leider van de Cubaanse Revolutie, Fidel Castro. Bij de besprekingen werd het accent gelegd op de bijzondere en vriendschappelijke band en de intensieve samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Cuba. Ook werd de kwestie van de economische blokkade van de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba besproken. Volgens president Bouterse zijn de Cubanen er desondanks in geslaagd hun land te ontwikkelen. Evenzo werd van gedachten gewisseld over het geopolitieke landschap, de ontwikkelingen met betrekking tot integratie in de regio, klimaatsverandering, vrede en uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.
President Bouterse haalde in zijn toespraak tijdens de Celac- top aan dat de oplossing voor het tegengaan van armoede, honger en ongelijkheid ligt in het verbreden van de toegankelijkheid in kennis, technologie en financiële middelen gecombineerd met het kunnen delen in politieke macht. Een groot voorbeeld van hoeveel invloed goed onderwijs kan hebben op het welzijn van een bevolking, noemt president Bouterse, het Cubaanse model dat erkend wordt om onder andere het hoge niveau in de gezondheidszorg en educatie. Voorafgaand aan de ontmoeting met de Surinaamse president heeft de voormalige Cubaanse leider ook een ontmoeting gehad met de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Maduro maakte ook deel uit van de Celac-meeting. Tijdens de Celac-top is besloten om een hechtere samenwerking aan te gaan met China via een nog op te zetten ontwikkelingsforum.

error: Kopiëren mag niet!