Leerkrachten zijn ook mini onderzoekers

leerkrachten 4
leerkrachten3Op elk niveau moet het beleid gestoeld zijn op analyse en onderzoek. Het is ook van belang dat middels onderzoek bepaald kan worden of beleidsdoelen gerealiseerd zijn. Dr. Edwin Marshall heeft tijdens een gehouden workshop op 1 februari 2014 in het IGSR (Institute for Graduate Studies and Research) gebouw, de diverse gangbare competenties behandeld, die van toepassing zijn bij een leerkracht. Hij legde de nadruk op de competentie waar de leerkracht kleine onderzoekingen moet kunnen doen. De leerkracht moet zich als het ware als een onderzoeker kunnen opstellen. Dat wil zeggen dat de leerkracht op een bepaalde manier naar problemen moet kijken en verschillende alternatieven moet kunnen aandragen om het geconstateerde probleem op te lossen.
Volgens Marshall kunnen leerkrachten hierdoor beter beslissingen nemen en interventies plegen waar nodig. Hij geeft als voorbeeld dat het kan voorkomen dat een leerkracht merkt dat een leerling zijn of haar huiswerk niet maakt. Dit kan komen doordat het kind problemen thuis heeft of om het feit dat de leerling de vraagstukken veels te moeilijk vindt, waardoor het gedemotiveerd raakt. De leerkracht kan hiervoor oplossingen aandragen om het probleem op te lossen. Mildred Demon, directeur Stichting Onderwijs der EBGS, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de workshop een periodieke activiteit is in aanloop naar het onderwijscongres in 2015. In de tussenliggende periode zullen kleinschalige congressen georganiseerd worden. Opmerkelijk was dat een kleine groep leerkrachten heeft meegedaan aan deze workshop.
Op de vraag hoe de organisatie meer leerkrachten zal interesseren om mee te doen aan de workshops geeft Demon aan dat leerkrachten niet verplicht kunnen worden om op een zaterdag naar een wokshop te gaan. ‘Het zijn keuzes die gemaakt moeten worden.’ Leerkrachten moeten de verantwoordelijkheid zelf dragen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Wanneer een workshop tijdens schooluren gehouden wordt, dan zijn de zalen bomvol. Het nadeel is dat er dan geen lessen worden verzorgd. Ze noemt dit dan ook een duivels dilemma in het onderwijs.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!