Knelpunten regionaal ontwikkelingsbeleid voorgelegd aan Soeknandan

De inkomende OAS Deputy Secretary Generaal (DSG) Manorma Soekhnandan (m) hoort de knelpunten aan die stremmend werken op de regionale betrekkingen. Zij spoorde aan tot proactief handelen vanuit Suriname.(Foto: PR CoZa)
De inkomende OAS Deputy Secretary Generaal (DSG) Manorma Soekhnandan (m) hoort de knelpunten aan die stremmend werken op de regionale betrekkingen. Zij spoorde aan tot proactief handelen vanuit Suriname.(Foto: PR CoZa)
Het ministerie van Handel en Industrie (HI), met name de afdeling Handel en Consumentenzaken (Coza), heeft knelpunten die een belemmering vormen voor de uitvoering van het regionaal ontwikkelingsbeleid, voorgelegd aan het Caricom-secretariaat. Dat gebeurde tijdens een recent onderhoud van de nieuwe Caricom Deputy Secretaris-Generaal (DSG) Manorma Soekhnandan met HI-toppers, onder wie directeur Mauro Tuur en staffunctionarissen van de afdeling Coza en Handel op het ministerie. Het bezoek van Soeknandan vond plaats op uitnodiging van Coza. Tijdens haar bezoek kreeg Soekhnandan een uiteenzetting over het voorgenomen consumentenbeschermingsbeleid van de Surinaamse regering van Coza-hoofd Daniella Sumter. Bij die gelegenheid hield de HI-functionaris een uiteenzetting over de werkzaamheden en de richting die de afdeling Coza op wil. Sumter hield Soekhnandan ook voor wat er allemaal al bereikt is op het gebied van de consumentenbeschermingswetgeving. Diverse belemmeringen die ambtenaren van Coza en Handel ondervinden bij de uitvoering van hun werkzaamheden in de Caricom-regio, zijn onder de aandacht gebracht van de Caricom assistent secretaris-generaal.
Onderdirecteur Henna Djosetiko van het directoraat Handel gaf Soekhnandan volledig inzicht in de handelsproblematiek tussen Suriname en de regio. Bijzondere aandacht werd gevraagd voor rechten van Caricom Nationals uit Suriname. Bij het eindd van haar presentatie overhandigde Coza-hoofd Sumter een document, waarin de pijnpunten van het regionaal beleid op schrift worden voorgelegd aan de Caricom. DSG Soekhnandan sprak haar dank uit voor de uitnodiging van Coza om met belangrijke afdelingen van HI van gedachten te wisselen. “Jullie zijn het enige ministerie die mij op deze wijze benaderd hebben om zulke zaken te bespreken alvorens ik vertrek naar mijn nieuwe post”, aldus Soehknandan in haar nieuwe hoedanigheid als assistent Caricom secretaris-generaal. Zij benadrukte dat Suriname geen voorkeursbehandeling zal krijgen, maar zich net als andere Caricom-lidlanden zal moeten houden aan de vigerende procedures binnen de Caricom. De nieuwbakken DSG uit Suriname vertrekt vrijdag naar het Caricom secretariaat in Guyana, alwaar zij haar nieuwe diplomatieke topfunctie zal gaan bekleden. Soekhnandan heeft in het verleden geruime tijd gediend als ambassadeur van Suriname in Guyana.

error: Kopiëren mag niet!