Ouderen moeten het meestal ontgelden bij de overheid

Het kabinet Bouterse is bezig zich impopulair te maken onder alle ouderen maar meer in het bijzonder bij de gepensioneerde landsdienaren! Al langere tijd geniet deze regering samen met haar handlangers van de toegenomen welvaart van Suriname. Zo worden er bijvoorbeeld vliegtuigen van de SLM naar verre oorden gecharterd, in feite op kosten van de belastingbetaler. Voor- en tegenstanders van de regeringsleiders Bouterse/ Ameerali klagen al langere tijd over de verspilling en verdere toename van onder andere de ernstige corruptie, nepotisme en patronage die plaatsvinden na de verkiezingen van 2010. Dit is natuurlijk een doorn in het oog van veel ouderen en gepensioneerden in ons land die hard hebben moeten werken voor de huidige welvaart en hun pensioen. De vicepresident schijnt deze kwestie – die voor deze functie is voorgedragen door de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) – onder leiding van Brunswijk vanwege zijn jeugdige leeftijd helemaal niet begrijpen. Dit omdat de onderhandelingen met de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO) al jaren abrupt zijn stopgezet en de pensioenen van de ex-landsdienaren die door de vorige regering met een Staatsbesluit (2008) waardevast waren gemaakt, door de huidige machthebbers is opgeschort. Op 23 januari 2014 hebben de gepensioneerden na een protestdemonstratie de toezegging gekregen van de president dat in het kader van de “sociale paragraaf” de pensioenen van de ex-landsdienaren in het Tripartiet Overleg (TO) met de sociale partners (overheid, werkgevers en werknemers) besproken zal worden. In de eerste week van februari 2014 zal meer duidelijkheid gegeven worden aan de BBGO. Het blijft echter de vraag waarom deze aangelegenheid die onze overheid regardeert nu met de overige sociale partners besproken wordt, terwijl juist zij door een contestabel Staatsbesluit in 2012 de reeds waardevast gemaakte pensioenen van landsdienaren hebben teruggedraaid zonder het TO daarin te betrekken.
Zorg voor ouderen
Het interesseert de huidige regering kennelijk helemaal niet hoe de ouderen in hun levensonderhoud moeten voorzien – als zij maar te eten en te drinken hebben – echter zullen de welbewuste en respectvolle jongeren niet argeloos blijven toezien dat ook zij op hun oude dag moeten creperen en getroffen worden met dit onheil. Jongeren moeten zich daarom solidair verklaren met alle ouderen in ons land waartoe wellicht ook hun ouders en grootouders behoren. De jongeren realiseren zich nu ook meer dan ooit dat de vele politici nooit een cent premie hebben gestort en toch gegarandeerd torenhoge – goed geïndexeerde – pensioenen ontvangen. Vaak ontvangen zij zelfs vervroegde pensioenen, terwijl zij nog goed kunnen werken! De huidige regering trad aan met de leus: “Wan njun winti fu seti Sranan bun” (een nieuwe wind met meer voorspoed in Suriname). Van deze leus is natuurlijk weinig of niets terecht gekomen voor met name de gepensioneerden in overheidsdienst.
Schandalig
De onderhandelingen met de vicepresident en het bestuur van de BBGO onder voorzitterschap van Armand Deekman zijn al meer dan een jaar zonder opgaaf van redenen stopgezet. Wellicht weet de president de heer Ameerali te bewegen om ook de onderhandelingen met genoemd bestuur te heropenen. Het is ronduit schandalig dat “alles” in Suriname gepaard gaat met acties en stakingen voordat er een oplossing wordt gevonden. Op de eerste plaats denk je natuurlijk altijd aan het belang van je land, maar veel van onze politici schijnt het nauwelijks te deren welke schade en schande er wordt berokkend – zowel materieel als immaterieel – als zaken door protesten worden opgelost. Het is geen win-winsituatie voor partijen en levert ook veel imagoschade op. Overigens was reeds aan het begin voorspeld dat Robert Ameerali niet competent was voor zijn taak, omdat hij geen politiek verleden heeft en het blijkt dat hij door arrogantie en of “powerplay” conflicten probeert op te lossen. Zou dit wellicht ook met zijn scholing te maken hebben? Het was beter geweest als uit de gelederen van de ABOP een capabele persoon met een goede opleiding was voorgedragen voor deze belangrijke functie. Dan kon de achterban zich met deze persoon identificeren en tevens voor hen dienen als voorbeeldfunctie. In bijna elk conflict moet de president interveniëren. De vraag is dan waarom hij zich heeft omringd met dergelijke incompetente bestuurders en adviseurs. Je gaat toch niet korten op de pensioenen van hoogbejaarden? Dan moeten tevens de lonen van alle adviseurs, politici en actieve landsdienaren voorlopig ook niet meer geïndexeerd worden. De gepensioneerden krijgen niet kosteloos hun pensioen, maar hebben daar jarenlang premies voor gestort die vaak zijn opgemaakt door corrupte politici, terwijl zij een pensioenpot moesten creëren voor de gepensioneerden voor het realiseren van de huidige betalingen. Ook de actieve landsdienaren storten premies voor hun latere pensioen. Dus zij moeten nu niet lijdzaam blijven toekijken!
Staatsbesluit
Het wordt hoogtijd dat het teniet gedane Staatsbesluit onmiddellijk wordt herroepen, aangezien dit zeker ook electorale consequenties voor de huidige coalitie kan hebben. Wij hebben respect voor onze ouderen in Suriname en gaan hen massaal bijstaan bij deze rechtvaardige protesten die zij voeren. Het zou best wel mogelijk kunnen zijn dat demonstraties vanuit deze achtergestelde groep ertoe zouden kunnen leiden dat deze curieuze regering eerder naar huis wordt gestuurd als zij dit onrecht niet snel ongedaan maken. Het gaat mijn verstand te boven dat er bezuinigd wordt op minimale uitkeringen voor een relatief kleine groep burgers die nota bene daar jarenlang premies voor hebben gereserveerd bij de overheid. Hoe betrouwbaar is onze overheid vandaag de dag nog? De primaire kosten van levensonderhoud kunnen door de voortdurende stijgingen niet meer betaald worden door deze groep senioren als hun karige pensioen – die het merendeel ontvangt – niet direct weer waardevast wordt gemaakt en met terugwerkende kracht wordt geïndexeerd. Wat heeft de regering Bouterse toch bewogen om deze groep burgers te treffen? Wat mij betreft hoeven de pensioenen van politici die daarvoor nimmer premies hebben gestort niet waardevast gemaakt te worden parallel aan de ex-landsdienaren. Wellicht wil vp Ameerali dit wel in orde maken!
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!