Gepensioneerden zitten in nood

Op donderdag 23 januari 2014 heeft de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden (BBGO) om 12.00 uur een petitie aan de president en ook aan de voorzitter van de DNA aangeboden. Ruim 400 gepensioneerden hadden zich hiervoor verzameld op het Onafhankelijkheidsplein en vandaar hebben zij hun acties uitgevoerd. De heer Armand Deekman, voorzitter van de BBGO, heeft in de voorste linie gelopen. De heer Armand Deekman is een hardwerkende voorzitter die belangeloos zijn schouder zet voor de lotsverbetering van de gepensioneerden. Deze gepensioneerden hebben jarenlang hun krachten gegeven om Suriname tot een prachtig land te maken.
Wat wil de BBGO?
De BBGO vraagt niet meer dan welke eerder bij wet is vastgelegd. In september 2008 heeft de toenmalige regering onder leiding van Venetiaan/Sardjoe een staatsbesluit geslagen dat bekend staat als “Welvaartvastheid van de pensioenen”. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de heer drs. Maurits Hassankhan, heeft toen een grote bijdrage geleverd. De welvaartvastheid van de pensioenen houdt in dat: “wanneer de actiefdienende ambtenaren een salarisverhoging krijgen, ook de gepensioneerden, conform het staatsbesluit, automatisch in aanmerking moeten komen voor pensioencorrectie”. De gepensioneerden vragen geen extra verhoging. Voor alle duidelijkheid moet voor de zoveelste keer gezegd worden dat de gepensioneerden niet zijn gaan bedelen bij de president of bij de voorzitter van het parlement. Zij willen hun rechtmatig deel, waar zij conform de wet aanspraak op maken.
Bij de president
De petitie is als eerst aan de president van de republiek aangeboden. De heer Deekman heeft de petitie heel netjes toegelicht en daarna netjes aan de president aangeboden. Het antwoord van de president was zeer wazig. De gepensioneerden van de overheid hebben niks te maken met welk sociaal stelsel dan ook waarover de president het heeft. De president moet concreet antwoord geven en niet om de hete brij heen draaien. De president, de hoogste baas van het land, moet het staatsbesluit van 2008 welke door deze regering in 2012 is ingetrokken, weer in werking laten treden. Dan is het hele eieren eten. Dat willen de gepensioneerden hebben. Als er geen geld is om de 20.000 ambtenaren die 10% pensioencorrectie te geven, moet de hoogste baas van het land ons dat ook zeggen. Het vuile werk is door de vicepresident gedaan en nu moet hij alle “hagel” incasseren, terwijl de totale regering verantwoordelijk is voor het intrekken van het staatsbesluit. Geen enkele vicepresident gaat durven, zonder in overleg te treden met zijn politieke baas, de president, zo een gewichtig besluit te nemen dat 20.000 gepensioneerden regardeert. De conclusie die ik kan trekken is dat de president de opdracht heeft gegeven om het staatsbesluit in te trekken.
Naar de voorzitter van het parlement
De gepensioneerden zijn ook naar het parlement geweest. De voorzitter van het parlement heeft de petitie netjes in ontvangst genomen en heeft beloofd, conform het staatbesluit, alles te doen voor de gepensioneerden. Wij waren ook bijzonder blij dat de volksvertegenwoordigers Ruth Wijdenbosch, M. Bouva, M. Jogi, Ch. Santokhi, A. Gajadin, H. Manorath, Carl Breeveld en R. Asabina ook meegeluisterd hebben en ook goede nota genomen hebben van de inhoud van de petitie.
Vicepresident vangt “hagel”
Als ik naar de heer Armand Deekman luister, dan is deze voorzitter een zeer beschaafd en geduldig mens. Hij heeft eerder verschillende brieven geschreven naar de vicepresident met het verzoek om de bond (BBGO) te ontvangen, maar er kwam geen respons van deze arrogante vicepresident. Hij heeft hiermee getoond geen respect te hebben voor de seniore burgers. Hij heeft het staatsbesluit, dat door de toenmalige regering goedgekeurd is en ook in werking was, ingetrokken en heeft de gepensioneerden met een droomverhaal van sociaal zekerheidsstelsel finaal belazerd. De gepensioneerden waren al moe van het schrijven van brieven en daarom hebben zij de petities aangeboden. De nood is er erg hoog bij de gepensioneerden. Ik ontmoette vanmorgen een paar oude vrienden die ik jaren niet ontmoet heb. Mijn vriend, de onderwijzer Edgar Bilkerdijk (75 jaar), de onderwijzer Eric Montnor (78 jaar), de onderwijzer/vakbondsleider Robby Naarendorp, de ambassadeur mr. Edgar Amman (65 jaar), de oud-inspecteur van politie de heer Dilbandoesingh (89 jaar) en zo kan ik deze rij verder aanvullen van al die 400 gepensioneerden die meegelopen hebben. De nood is groot en daarom waren de oudjes op straat.
De laatste hoop
Onze president is ook een 68-jarige seniore burger. President, u bent de hoogste baas van het land. De gepensioneerden hebben uw hulp nodig. Wij zijn al oud en wij kunnen elk ogenblik opgeroepen worden om naar een andere planeet te gaan. Wij doen nogmaals een beroep op u om het staatsbesluit van 2008 weer in werking te brengen.
De 69-jarige gepensioneerde ambtenaar,
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!