Gezonde levensstijl punt voor politiek

Door de VHP is enige dagen terug een activiteit ontplooid om een gezonde levensstijl te benadrukken. Dit is een heel belangrijk punt, vooral nu uit statistieken blijkt dat een behoorlijk deel van de bevolking meer weegt dan toegestaan. Ook is gebleken dat een deel van de personen met overgewicht van oordeel is dat men een normaal postuur heeft. Die zitten dus in een soort ontkenningsfase. Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en suikerziekte behoren tot de aandoeningen die in Suriname vaak geassocieerd worden met de dood. Er moet in Suriname een cultuur van bewegen ingesteld worden vanaf de schoolbanken, maar ook via de kerkelijke organisaties en via de religieuze leiders. Ook moet men de bewustwording aanpakken niet alleen via de Nederlandstalige zenders, maar ook de andere. Het vakjargon moet vertaald worden naar de lokale talen die men het meest gebruikt. Het is terecht dat een politieke partij een seminar van deze aard organiseert. Interessanter zou het zijn geweest als de politieke partij direct van de gelegenheid gebruik zou hebben gemaakt om te tonen hoeveel belang ze hecht aan het beheren van een ministerie van Volksgezondheid. De individuele gezondheid is een primaire verantwoordelijkheid van het individu zelf, maar de Staat heeft ook een zekere verantwoordelijkheid. Het zou interessant zijn geweest als tijdens het seminar naar voren zou komen hoeveel op ideologische basis gestoelde modellen er zijn voor het staatsaandeel bij de volksgezondheid en voor welk model de partij staat. Ook zou het relevant zijn als wij zouden horen welke effectieve maatregelen met een duidelijke output men heeft helpen realiseren in de periode 2000-2010 en welke om de een of andere reden is mislukt. Bovenal moet een politieke partij ons nu al enigszins kunnen vertellen welke concrete haalbare maatregelen men zal treffen wanneer men in 2015 regeermacht mocht verwerven. Eventueel moet men ook kunnen aangeven op welke concrete punten het huidige beleid op levensstijl niet deugt en op welke punten de regering goed bezig is. In elk geval is met de aanname van de Tabakswet een statement gemaakt. Bij een nauwkeurige observatie blijkt dat een aantal zaken negatief werken. In de eerste plaats is er het punt van overgewicht. Een oorzaak daarvan is het bewegingspatroon. Intensief sporten in competitieverband is in dit opzicht relevant, in tegenstelling tot recreatief veteranenvoetbal. Over het bewegen bestaat er een aantal mythes. Is het schoonmaken, ‘tjappen’ en harken van het erf beweging die nodig is te vergelijken met bijvoorbeeld lopen? Is een half uur in de tuin bezig zijn gelijk aan een half uur flink stappen? We hebben het vaker hier gezegd en we zullen het steeds herhalen. VGZ beseft zijn plicht als autoriteit niet om algemene Surinaamse beweegnormen vast te stellen. Wat is bewegen precies? Hoe lang moeten we in het algemeen bewegen en hoe frequent? Kunnen we de richtnormen van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten hier klakkeloos overnemen? Hier wordt alles individueel overgelaten aan de arts, maar dat is dan bij de persoon met obesitas of met en chronische aandoening. Maar what about de rest die niet chronisch ziek is of geen overgewicht heeft? Hoe moet men handelen als men overgewicht heeft? Welk soort dieet moet men hanteren of kan men gewoon een internetdieet toepassen? VGZ moet komen met programma’s over het hele spectrum van de media in alle talen. Vroeg of laat zal men komen op het punt van het ontbreken in Suriname van faciliteiten om flink te stappen. De burgerij is voor een groot deel gedwongen op straat te gaan en dat komt vanwege het verkeersgedrag en de infrastructuur vragen om serieuze problemen. VGZ moet samen met Sport en Jeugdzaken aan een aantal burgers landelijk in alle districten investeringsmiddelen beschikbaar stellen, zodat deze van hun terreinen een wandel- en fietspark kunnen maken. Als er vrij domein is, kan de overheid zelf zulke faciliteiten voor de burgerij klaarmaken, desnoods met entreegelden. Het bewegen moet gemakkelijker gemaakt worden voor de burgerij. Een ander punt dat aandacht verdient als het gaat om de levensstijl is de voeding. Er wordt veel soft en bier van eigen bodem gedronken in Suriname. Bovendien lijkt er een chaos te zijn wat betreft het aanbod aan voeding. De consument heeft geen garanties over de voedselveiligheid met betrekking tot de voedingsproducten die hier worden geproduceerd. Over wat van buiten komt, schijnt er een nog grotere onzekerheid te bestaan. De burgerij kan willen om gezond te eten, maar hij moet wel weten wat wel en wat niet te kopen. In principe moet alles wat legaal te koop wordt aangeboden, gezond zijn. We hebben wel voedselkeuringsinstituten, maar geen agressieve waarmee men nationaal en internationaal rekening moet houden. Als je er niet op zoek gaat, zou je onze instituten niet eens op je weg tegenkomen. Verder wordt er in Suriname de laatste tijd ook veel alcohol gedronken en steeds jonger. Dat gebeurt zichtbaar voor supermarkts. Het alcohol- en drugsgebruik in Suriname moet vaker worden gemeten. Ook wordt er veel luid muziek afgedraaid en blijven kinderen op tot vroeg in de ochtend op feesten. Dit zijn slechts enkele punten die relevant zijn bij de levensstijl. Het is goed dat politieke partijen aan dit belangrijk punt aandacht besteden, maar wij moeten uiteindelijk weten wat wij aan de partij exact hebben als die aan de macht is. Partijen moeten leren vooral in deze periode om concreet te worden.

error: Kopiëren mag niet!