Monorath: “Partijen staan open om gesprekken te voeren”

Harish Monorath, Nieuw Suriname-topper, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij verwacht dat in de laatste week van januari gesprekken gevoerd zullen worden met voorzitter John Nasibdar. De partijen aan beide kanten hebben de bereidheid getoond, gesprekken te voeren in het belang van de partij. Voor het houden van bestuursverkiezingen, moet er eerst een algemene ledenvergadering uitgeschreven worden door het dagelijks bestuur. Hij merkt op dat de partij aan de zijde van Nasibdar als hoofduitgangspunt heeft om NS te laten fuseren met de NDP. Hij vindt dat men de keuze van een persoon niet mag laten prevaleren boven de keuze van de partij. Als voorbeeld noemt hij de BVD die gefuseerd is met de NDP, waarbij een deel van de mensen uit de partij is gestapt. Hij merkt op dat de twee parlementariërs van Nieuw Suriname er in ieder geval voor hebben gezorgd dat Nieuw Suriname zetelwaarde heeft in de DNA. Er moeten rechtsgeldige verkiezingen uitgeschreven worden, zegt Monorath. Van de 63 leden die stemrecht hebben, zouden 55 achter Monorath en Lachman staan. Op basis hiervan weet hij dat hij de bestuursverkiezingen zal winnen. Hij voegt er wel aan toe dat noch zijn persoon noch de persoon van Lachman voorzitter hoeft te worden. Weliswaar zal hij zich terugtrekken als de partij in dezelfde constellatie doorgaat namelijk onder voorzitterschap van John Nasibdar. In het belang van de partij is het wenselijk dat de partij onder dezelfde naam blijft voortbestaan. Er is geïnvesteerd in de partij en op basis van de ideologie van Nieuw Suriname, worden de werkzaamheden in de assemblee uitgevoerd. Niet alleen hij, maar ook de achterban is van mening dat er een nieuwe voorzitter moet komen.
Samenwerking MC teleurstellend
Monorath noemt de samenwerking met de MC teleurstellend. ‘Het kan niet zo zijn dat men moet strijden om een simpel ding te realiseren.’ Vooral na de aanname van de Amnestiewet, waar Monorath zich onthouden had van stemming, is de relatie verslechterd. Hij geeft aan dat op basis van discipline hij zich loyaal heeft opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het begrip “samen uit, samen thuis” niet alleen, maar ook aan de verantwoordelijkheid die hij als parlementariër draagt. Een deel van de gemeenschap heeft op de MC gestemd, omdat Nieuw Suriname zitting had in die combinatie. “Je draagt verantwoordelijkheid naar het volk en naar je zelf toe.” Op basis van deze verantwoordelijkheid blijft hij in de combinatie tot de verkiezingen van 2015. Over een eventuele verdere samenwerking met de MC/ NDP moet door de partij beslist worden. Persoonlijk ziet hij een samenwerking met de NDP bij de verkiezingen van 2015 niet zitten. Hij denkt eerder aan een samenwerking met delen van het Nieuw Front, BEP, AC of de Pertjajah Luhur. Thans worden er aftastende gesprekken gevoerd met voornoemde partijen. Monorath merkt op dat ze, hij in Paramaribo en Lachman in Nickerie, het mandaat hebben gehad om individueel gesprekken te voeren met partijen voor een eventuele samenwerking.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!