De appel valt niet ver van de boom

Onlangs diende het gemeenteraadslid, drs.Patricia Wijntuin, een bijzonder voorstel in bij de Utrechtse gemeente. Mocht dit voorstel worden aangenomen, dan kunnen ongedocumenteerde migranten veilig aangifte doen bij de politie. Patricia Wijntuin is dochter van Emile en Ninon Wijntuin . Zij heeft een universitaire studie achter de rug.
Patricia Wijntuin gaf onlangs aan dat de belangrijkste les die zij meekreeg van haar ouders was dat hard werken en studeren de enige sleutel zijn tot vooruitgang. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, hoopt ze binnen een jaar te promoveren aan de Universiteit van Utrecht. De ouders, broer en zus zijn erg trots op haar verrichtingen. Zulks vooral omdat Patricia middels eigen inzet en op eigen kracht deze prestaties heeft geleverd. Het initiatief voorstel, zoals eerder aangehaald, is hieronder integraal opgenomen.
Groen links laat ongedocumenteerde migranten veilig aangifte doen
Ongedocumenteerde migranten moeten aangifte kunnen doen van een strafbaar feit bij de politie, huwelijk, overlijden en geboorte bij burgerzaken zonder dat hun gegevens gebruikt worden om ze in bewaring te stellen of uit te zetten. Hiervoor heeft Groen Links raadslid Patricia Wijntuin een initiatief raadsvoorstel ingediend. Het voorstel werd op 10 december 2013 besproken in de raadscommissie. Dat een raadslid een initiatief raadsvoorstel schrijft is vrij uitzonderlijk. Normaal wordt dit door het college van burgemeesters en wethouders met ambtelijke ondersteuning gedaan. Raadslid Wijntuin kreeg dan ook veel waardering van college raadsleden, dat zij deze weinig gebruikte bevoegdheid had ingezet. Ook inhoudelijk werd het voorstel door alle fracties sympathiek bevonden. Met het raadsvoorstel wordt geregeld dat de gemeente en de politie het principe van free in, free out moeten hanteren.” Als een ongedocumenteerde migrant aangifte doet, en er geen redenen zijn om hem of haar in bewaring te stellen anders dan op grond van een ongedocumenteerde status, moet deze persoon weer vrij naar buiten kunnen”, legt Wijntuin uit. Het Groen Links raadslid probeert al enkele jaren om het veilig aangifte doen voor ongedocumenteerde migranten voor elkaar te krijgen. Tot op heden zonder resultaat. Met het indienen van dit initiatief raadsvoorstel lijkt het mogelijk te gaan worden dat ongedocumenteerde migranten in Utrecht veilig aangifte kunnen doen.
Op verzoek van de raadscommissie, die het voorstel unaniem lijkt te ondersteunen, zoekt het raadslid nog een aantal randvoorwaarden uit, onder meer de juridische implicaties van het voorstel voor politiefunctionarissen. Voor Wijntuin is het belang van dit raadsvoorstel groot, ook voor Utrecht. “Migranten zonder verblijfsvergunning lopen steeds het gevaar opgepakt te worden met het risico op uitzetting. Deze voortdurende angst leidt ertoe dat zij zoveel mogelijk zullen proberen contact met overheidsinstellingen te vermijden, waardoor zij een gemakkelijk slachtoffer van uitbuiting zijn. Met een dergelijk voorstel doorbreek je deze kwetsbaarheid. En draagt het bij aan de veiligheid van de stad.
Drs. Claudia Wijntuin

error: Kopiëren mag niet!