‘Vicepresident Ameerali belazert de gepensioneerden’

Enkele dagen terug heb ik weer de rechtvaardige stem van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden (BBBG) gehoord. De bond schrijft weer (conform de afspraak) een heel gematigde en correcte brief naar de vicepresident, de heer Robert Ameerali. De vicepresident heeft weer niet gereageerd op het laatste schrijven. Middels dit artikel roep ik alle gepensioneerden in heel Suriname op, die van het Surinaamse pensioen afhankelijk zijn, om zich aan te sluiten bij de gerespecteerde organisatie, de BBBG. In mijn ogen is de voorzitter van de BBBG, de heer Armand Deekman, een doodeerlijke en hardwerkende voorzitter die belangeloos zijn schouder zet onder het werk voor lotsverbetering van de gepensioneerden die jarenlang hun krachten gegeven hebben om Suriname tot een prachtig land te maken.
Rechtvaardige eis
De BBBG vraagt niet meer dan hetgeen eerder bij wet is vastgelegd. In september 2008 heeft de toenmalige regering onder leiding van Venetiaan/Sardjoe een staatsbesluit geslagen welke bekend staat als “Welvaartvastheid van de pensioenen”. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, drs. Maurits Hassankhan heeft toen een grote bijdrage geleverd. Wij zijn hem bijzonder dankbaar. De welvaartvastheid van de pensioenen houdt het volgende in: “wanneer de actiefdienende ambtenaren een salarisverhoging krijgen, ook de gepensioneerden, conform het staatsbesluit, automatisch in aanmerking moeten komen voor pensioencorrectie. De gepensioneerden vragen geen extra verhoging. Wij weten ook dat de staatsmiddelen beperkt zijn, maar als wij kijken naar het uitgavenpatroon van de huidige machthebbers, kan ik wel de conclusie trekken dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de gepensioneerden die 10% correctie te geven.
Vicepresident is zeer onbeschoft
Als ik naar de heer Armand Deekman luister, dan is deze voorzitter een zeer beschaafd en geduldig mens. Hij schrijft verschillende brieven naar de vicepresident met het verzoek om de bond (BBBG) te ontvangen, maar er komt geen respons van deze arrogante vicepresident. Deze “onbeschofte vicepresident” heeft geen respect voor de seniore burgers. Hij heeft het staatsbesluit, welke door de toenmalige regering goedgekeurd is en ook in werking was, ingetrokken en heeft de gepensioneerden met een droomverhaal van ‘sociaal zekerheidsstelsel’ finaal belazerd. Het goede werk van drs. Maurits Hassankhan heeft deze ‘bedonderaar’ aan flarden geschoten en de gepensioneerden zijn hierdoor in onzekerheid gelaten. Deze vic-president is een “notoire bedonderaar”. Deze “bedonderaar” zou ook voor goedkope computers en computer- accessoires zorgen. Daar heeft hij alle computergebruikers finaal voor de gek gehouden. Mr.drs. Guillermo Samson had gelijk om te zeggen dat alles wat deze meneer aanraakt, gedoemd is te mislukken. Hij heeft hen zelf de bijnaam van Pipo de C… genoemd. Wat een minachting van deze vicepresident aan het adres van de seniore burgers van dit land. De vicepresident kent de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet. Hij moet tenminste antwoord geven op het schrijven van de BBBG. Die elementaire beschaving moet hij wel in acht nemen als vice-president.
Aangekondigde acties
Als ik de nationale pers op de voet volg, dan lees ik een aantal namen van seniore burgers (gepensioneerden) die de president van dit land van advies voorzien. Ter illustratie zal ik slechts enkele personen opnoemen. Een ex-president van 73 jaar; een ex-parlementariër/ambassadeur van 76 jaar; een ex-vicepresident van 66 jaar, een filosoof (doctor) van het dorp Ganze van 75 jaar; een directeur van het kabinet van de president van 68 jaar; en een 78-jarige ex-commissaris van politie. Kunnen deze adviseurs (seniore burgers) hun invloed niet aanwenden en de vicepresident zover krijgen dat hij de gepensioneerden alsnog ontvangt. Op correcte en fatsoenlijke brieven verwacht men ook een correcte reactie. Het geduld van de BBBG raakt langzamerhand ook op. De oudjes hebben relatief veel korter te leven op deze aardbol. Geef hen het rechtmatig deel wat hen toekomt en laat hen de laatste jaren van hun leven onbezorgd doorbrengen. Een directeur van het AZP verdient ruim SRD 80.000,00; de baas van de Centrale Bank verdient ongeveer hetzelfde bedrag. Een actiefdienende volksvertegenwoordiger verdient ongeveer SRD 11.000,00. Zo kan ik deze rij verder aanvullen.
Oproep aan de president
Onze president is ook een 68-jarige seniore burger. President, U bent de hoogste baas van het land. De gepensioneerden hebben uw hulp nodig, omdat de vicepresident zijn verantwoordelijkheden verzaakt. Wij oudjes willen niet meer hebben dan waarop wij conform het staatsbesluit er aanspraak op maken. Aan alle gepensioneerden van Suriname roep ik op om de BBBG volledig te ondersteunen in haar rechtvaardige strijd. Aan de gepensioneerde adviseurs van de president willen wij ook vragen om lid te worden van de BBBG. Wij roepen U ook op om samen met alle BBBG’ers de geplande, de rechtvaardige en vreedzame acties volledig te ondersteunen. De 75 jarige filosoof (adviseur) mag ook met zijn jas en das meelopen om de acties van de oudjes meer gewicht te geven.
De 69-jarige gepensioneerde ambtenaar,
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!